Wraz z powstaniem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w 1994 roku powołaliśmy do życia Wydawnictwo WSB. Pierwotnym zadaniem Wydawnictwa była niekomercyjna działalność edytorska, mająca na celu zapewnienie podręczników naszym studentom, możliwie najlepiej dostosowanych do programów nauczania wykładanych przedmiotów. Ważnym aspektem było przygotowanie książek, które uwzględniałyby specyfikę funkcjonowania polskiej gospodarki doby transformacji systemowej.

Dzisiaj wydawnictwo WSB w Poznaniu wydaje publikacje własne i zlecone.

  • Publikacje własne są zamawiane przez Wydawnictwo. To także publikacje zgłoszone przez autorów, które Wydawnictwo przyjmie do swojego planu wydawniczego jako własne. Koszty publikacji własnych wraz z honorariami autorskimi ponosi Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
  • Publikacje zlecone finansuje zleceniodawca. Przybliżony koszt publikacji zleconej wynosi ok. 600-800 zł za jeden arkusz wydawniczy.

Dbamy, aby wydawane publikacje charakteryzowała wysoka jakość. Publikacje Wydawnictwa WSB poddawane są recenzji oraz starannemu opracowaniu edytorsko-typograficznemu: redakcji merytorycznej, technicznej, korekcie – zgodnie z zasadami przyjętymi w edytorstwie publikacji naukowych. Po wykonaniu składu i łamania praca przekazywana jest autorowi do korekty autorskiej w celu akceptacji ewentualnych zmian i poprawek wprowadzonych przez redaktorów. Publikowane książki mają własną, niepowtarzalną szatę graficzną. Druk odbywa się w technice offsetowej lub cyfrowej, zależnie od nakładu.

 

 

Więcej informacji na temat Wydawnictwa WSB znajdą Państwo na stronie https://www.wydawnictwo.wsb.pl/