O KONFERENCJI

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU
TURYSTYKA I REKREACJA W METROPOLIACH

 „Turystyka i rekreacja w obszarach metropolitalnych - problemy i wyzwania”

organizowana przez 
Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu
oraz
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki


POD HONOROWYM PATRONATEM

JM REKTORA WSB W POZNANIU
prof. dra hab. Józefa Orczyka

 


oraz
JM REKTORA 
LWOWSKIEGO UNIWERSYTETU NARODOWEGO IM. IWANA FRANKI
prof. Volodymyra Melnyka

 

 

 

 

CELE KONFERENCJI

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Turystyka i rekreacja w metropoliach pt. „Turystyka i rekreacja w obszarach metropolitalnych – problemy i wyzwania” w zamierzeniach swoich stanowić ma kontynuację podjętej na konferencji w 2015 i 2017 roku w WSB w Poznaniu problematyki turystyki i rekreacji związanej z funkcjonowaniem aglomeracji miejskich. 


Celem konferencji jest pogłębienie zagadnień funkcjonowania turystyki i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań  podobieństw i różnic jej rozwoju w wielkich ośrodkach miejskich jakimi są współczesne metropolie. Konferencja ma stanowić także platformę  do dyskusji nad nowymi metodami badawczymi w zakresie roli turystyki i rekreacji w metropoliach oraz wymiany wiedzy, doświadczeń oraz najnowszych wyników badań naukowców i instytucji branżowych, prowadzonych w różnych metropoliach w Polsce, Europie i na świecie
Ponadto celem konferencji jest podniesienie poziomu współpracy międzynarodowej i stworzenie warunków do zawiązania nowych, międzynarodowych zespołów badawczych. 
 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

Problematyka konferencji obejmuje szeroki wachlarz zagadnień dotyczących najważniejszych zjawisk i procesów związanych z możliwościami rozwoju oraz trendami w turystyce i rekreacji w metropoliach. Załączona tematyka konferencji obejmuje część najważniejszych problemów współczesnego sytuowania się turystyki i rekreacji w wielkich ośrodkach miejskich. Ma ona m.in. na celu zainteresowanie szerszej grupy specjalistów, którzy w turystyce i rekreacji znajdują ciekawe pola badawcze.

 

Proponowane grupy tematyczne:
1.    Strategie budowania marki miast z wykorzystaniem wartości smart i praktyk innowacyjnych
2.    Współczesne formy turystyki i rekreacji w metropoliach
3.    Metropolie jako obszary recepcji turystycznej i ich wpływ na dochody z turystyki w regionie
4.    Regionalizacja wewnątrz metropolii
5.    Metropolie a problemy zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i jakości życia jego mieszkańców
6.    Dynamika zmian w przestrzeni turystycznej światowych metropolii
7.    Problem overtourismu w obszarach miejskich
8.    Miejsce turystyki i rekreacji w rozwoju inteligentnych metropolii
9.    Zachowania prozdrowotne mieszkańców metropolii w aspekcie aktywności fizycznej i rekreacyjnej

PUBLIKACJE

Zmiany w polityce wydawniczej WSB w Poznaniu, związane z dostosowywaniem się do standardów baz międzynarodowych spowodowały, że artykuły do "Studiów Periegetica" będą przyjmowane tylko w języku angielskim i tylko przez panel wydawniczy.

Autorzy mogą składać manuskrypty w Publishers Panel (po założeniu konta i zalogowaniu się): https://editors.publisherspanel.com/pl.ici.ppanel-app-war/ppanel/index?…

Przy składaniu manuskryptu wymagane są zgody, czyli - w tym przypadku - złożenie oświadczenia. Autorzy je pobierają, wypełniają, drukują, odręcznie podpisują, skanują i załączają w panelu.

Więcej informacji o czasopiśmie https://sp.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

    Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia 

 

OPŁATY:

 • 400 PLN (udział w konferencji z artykułem, materiały konferencyjne, obejmuje przerwy kawowe, lunch oraz kolację integracyjną wieczorek 20.11.19, publikację w czasopiśmie naukowym Studia Periegetica po pozytywnych recenzjach)
 • 250 PLN (wydruk artykułu, bez udziału w konferencji) 
 • 200 PLN (udział w konferencji, bez artykułu, materiały konferencyjne, obejmuje przerwy kawowe, lunch oraz kolację integracyjną wieczorem 20.11.19) 

 

KONTO DO WPŁAT:
WSB : PL45 1020 4027 0000 1902 1280 5992 z dopiskiem: konferencja - turystyka i rekreacja

 

WAŻNE TERMINY:

 • do 31.10.2019 – przesłanie  pełnego  tekstu  artykułu  (w j. polskim lub angielskim) i dokonanie opłaty konferencyjnej

KOMITET NAUKOWY

Komitet Naukowy Konferencji:

 • Przewodniczący – prof. zw. dr hab. Leon Kozacki – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • prof. Volodymyr Bilaniuk – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraina
 • prof. Lidiya Dubis – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki i Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie
 • prof. Sanzharbek Erdolatov – Międzynarodowy Uniwersytet Ala-Too, Kirgistan
 • prof. Olga Liubitseva – Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina
 • prof. Marta Malska – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraina
 • prof. Markijan Malskyj – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
 • prof. dr Patrick Bouchet – Uniwersytet w Burgundii, Dijon, Francja
 • prof. dr Yanki Hartijasti – Uniwersytet Indonezyjski, Dżakarta, Indonezja
 • prof. dr Tamara Ratz – Uniwersytet im. Jánosa  Kodolányi, Budapeszt, Węgry
 • prof. dr Che-Jen SU – Katolicki Uniwersytet Fu Jen, Tajwan
 • prof. Yuriy Zinko – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraina
 • dr hab. Miroslava Pridalova – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu,  Czechy
 • dr Thomas Fletcher – Uniwersytet Leeds Beckett , Wielka Brytania
 • dr Huseyin Gumus – Uniwersytet w Mersin, Turcja
 • mgr Yianna Orphanidou – Uniwersytet w Nikozji, Cypr
 • prof. zw. dr hab. Tomasz Kaczmarek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • w Poznaniu
 • dr hab., prof. WSB Sławomir Jankiewicz – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr hab., prof. WSB Józef Komorowski – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr hab., prof. WSB Tadeusz Leczykiewicz – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr hab., prof. UE Agnieszka Niezgoda – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab., prof. WSB Marek Nowacki – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr hab., prof. AWF Beata Pluta – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • dr hab., prof. UŁ Bogdan Włodarczyk – Uniwersytet Łódzki
 • dr hab., prof. UAM Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab., prof. UE Piotr Zmyślony – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Adrian Lubowiecki – Vikuk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodnicząca – dr Maria Zamelska
Sekretarze: dr Joanna Łuczak, dr Tomasz Lewandowski

Członkowie: dr Agata Basińska-Zych, dr Stanisław Bronowicki, dr Alicja  Kaiser, dr Jarosław Styperek, mgr Michał Preisler, mgr Lidia Seroczyńska;
 e-mail: konferencjatir@wsb.poznan.pl

Informacje do pobrania

Patroni i Partnerzy Konferencji