Instytuty

 

Pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Bankowej tworzą zespoły badawcze, specjalizujące się w danej dziedzinie. Zespoły badawcze zajmujące się pokrewnymi dziedzinami tworzą instytuty naukowe.

 

 

Prorektorowi ds. Nauki podlegają:

  •  Dział Nauki, w skład którego wchodzi

Koordynator ds. Rozwoju Naukowego – dr inż. Iwona Wiaderek oraz sekretariat – Małgorzata Lachowicz,

  •  cztery instytuty naukowe:

- Instytut Ekonomii i Finansów – dyrektor instytutu prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

- Instytut Prawa i Administracji - dyrektor instytutu prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Jan Szwarc

- Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości – dyrektor instytutu dr hab. Adam Jabłoński, prof. WSB.

- Instytut Nauk Stosowanych -  dyrektor instytutu dr hab. Marek Nowacki, prof. WSB