Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Turystyka i rekreacja w aglomeracjach”

W imieniu organizatora konferencji - Zakładu Dydaktycznego Turystyki i Rekreacji, zapraszamy do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Turystyka i rekreacja w aglomeracjach”, która odbędzie się 19 listopada 2015 roku

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Rektora WSB w Poznaniu – prof. dra hab. Józefa Orczyka na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Do udziału w konferencji zapraszamy środowiska akademickie i naukowo-badawcze oraz przedstawicieli samorządu regionalnego, lokalnego, organizacji turystycznych oraz innych instytucji branżowych związanych z turystyką i rekreacją w miastach. W zamyśle organizatorów, konferencja będzie nie tylko okazją do zaprezentowania wiedzy i dorobku naukowego, wymiany poglądów oraz praktycznych doświadczeń w zakresie planowania i organizacji turystyki i rekreacji na terenach aglomeracji. 

Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz praktycznych doświadczeń w zakresie planowania i organizacji turystyki i rekreacji w aglomeracjach, a w szczególności:

  • dyskusja na temat zróżnicowania uwarunkowań turystyki i rekreacji w aglomeracjach w Polsce i Europie w aspektach: zdrowotnych, społeczno-kulturowych, przyrodniczych, przestrzennych i ekonomicznych
  • popularyzacja badań w zakresie czasu wolnego na obszarach metropolitarnych
  • spotkanie przedstawicieli środowisk akademickich, samorządowych i branżowych
  • prezentacja i weryfikacja metod badań aktywności rekreacyjno-turystycznej w aglomeracjach,
  • prezentacja uwarunkowań instytucjonalnych i dobrych praktyk w rozwoju rekreacji i turystyki w miastach

Podczas Konferencji poruszone zostaną poniższe zakresy tematyczne

  • współczesne formy turystyki w aglomeracjach
  • współczesne formy rekreacji w aglomeracjach
  • turystyka i rekreacja różnych grup wiekowych w aglomeracjach
  • turystyka i rekreacja osób z niepełnosprawnością w aglomeracjach
  • działania instytucjonalno-organizacyjne na rzecz rozwoju rekreacji i turystyki w aglomeracjach

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w sekcji  Środowisko Akademickie, Konferencje i Seminaria

Zapraszamy! 

14-10-2015