W nocy 17 grudnia 2019 r. , w przeddzień swoich 78 urodzin zmarł Rektor Senior Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Profesor Władysław Balicki.

  

Był jednym z założycieli, a następnie (w latach 1994 – 2010) Pierwszym Rektorem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ceniony nauczyciel akademicki oraz naukowiec specjalizujący się w problematyce makroekonomicznej (w szczególności procesach transformacji gospodarczej) oraz metodologii ekonomii. Autor wielu publikacji z tego zakresu, w tym pionierskiej koncepcji wyjaśniającej źródła chronicznej nierównowagi trapiącej gospodarki centralnie zarządzane. Założyciel „Solidarności” w Akademii Ekonomicznej, aktywny opozycjonista w stanie wojennym.


Człowiek niebywałych talentów i ogromnego serca. Po przejściu na emeryturę pełnił funkcję Rektora Seniora. Konsekwentnie też wpajał wszystkim przekonanie, że dla uczelni to student jest najważniejszy, a w biznesie zawsze warto być przyzwoitym.

 

„Władysława Balickiego mamy na wysokości wzroku, kiedy staje za katedrą. Mijamy go na odległość ręki na uczelnianych korytarzach. Rzadziej biegamy z nim łokieć w łokieć lub pedałujemy koło w koło. Co to są za spotkania! Zagadujemy jak naukowca, a słyszymy kpiarza, pytamy profesora, a odpowiada nam pieśniarz z gitarą. Biegniemy na przystanek, a właśnie tuż obok przemyka wytrawny długodystansowiec. I to jest cudowne, i tego nam mało”*.


Takim zostanie zapamiętany.

*fragment wstępu do książki „Wład” wydanej w 2010 roku przez Wydawnictwo WSB w Poznaniu

 

 
 
Czytaj więcej