Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 lipca 2021 roku niespodziewanie odszedł

prof. dr hab. Krzysztof Piasecki

wybitny uczony, znakomity wykładowca i pasjonat nauki. Odszedł od nas człowiek ogromnej dobroci, skromności i wiedzy, Autorytet i Mistrz.

 

Były rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, były kierownik Pracowni Zastosowań matematyki w zarządzaniu, Katedry Badań Operacyjnych, członek Rady Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, były wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.

 

W ostatnim czasie był wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, pomysłodawcą i organizatorem Wirtualnego Seminarium z Badań Operacyjnych (WSBO) skupiającego kilkudziesięciu naukowców i praktyków z kilkunastu ośrodków akademickich zajmujących się szeroko rozumianymi badaniami operacyjnymi.

Był członkiem wielu komitetów redakcyjnych oraz towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, Mathematical Association of America.

 

Pan Profesor był autorem i współautorem kilkuset publikacji (artykułów, monografii, podręczników, filmów) naukowych i dydaktycznych. Recenzował artykuły i monografie dla wielu czasopism i wydawnictw naukowych.

Był wielokrotnie nagradzany, cieszył się bardzo dużym, zasłużonym autorytetem i szacunkiem wśród naukowców, współpracowników i studentów.

 

Był bardzo lubianym, otwartym, ciepłym człowiekiem ogromnej wiedzy, kultury, wielu pasji, erudytą.

Straciliśmy wybitnego naukowca, świetnego nauczyciela, a przede wszystkim życzliwego i wspierającego Przyjaciela.

 

Będzie nam Pana Profesora bardzo brakowało.

 

Pogrzeb prof. Piaseckiego odbędzie się w poniedziałek, dnia 19.07.2021 r., o godzinie 12:00 na Cmentarzu  w Bninie, ul. Cmentarna.

Czytaj więcej