Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 stycznia 2023 roku zmarł

 

śp. dr hab. inż. Mieczysław Koziński

 

wykładowca akademicki, związany z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie, gdzie nauczał przedmiotów związanych z bezpieczeństwem w biznesie i administracji. Łączymy się w głębokim smutku z rodziną, składając wyrazy szczerego współczucia. 

 

Rektor, Senat, Rada Akademicka wraz z całą społecznością akademicką Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

 


Pogrzeb odbędzie się w piątek 13 stycznia 2023 r. o g. 12:50 w Słupsku, w kaplicy cmentarza przy ul. dr. Rabina Maxa Josepha 4.

Czytaj więcej