Przewodniczący i Rada Akademicka  
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 
Informują, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
  
mgr Eweliny Szczygielskiej 
 
nt.: „Sprawozdania finansowe i ich powiązania z narzędziami rachunkowości zarządczej i 
kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym” 

Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse 
odbędzie się dnia 16 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00, 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Microsoft Teams 


Promotor w przewodzie doktorskim: 
•  prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
 
Recenzenci: 
•  dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
•  dr hab. Marek Masztalerz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 


Zainteresowani udziałem w publicznej dyskusji nad w/w rozprawą doktorską proszeni są o zgłoszenie tego faktu poprzez maila na adres: doktorat@wsb.poznan.pl najpóźniej do dnia 11 czerwca 2021 r. Osoby te otrzymają zwrotny link do wirtualnego pokoju, gdzie odbędzie się publiczna obrona w/w rozprawy 
 
Przewodniczący Rady Akademickiej 
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 
Dr hab. Arnold Bernaciak, prof. WSB 
 
Uwaga: z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się 
na stronie internetowej: https://bip.wsb.pl/poznan/rozprawy-doktorskie 

Czytaj więcej