Przystąp do egzaminu IPMA – zdobądź certyfikat z Zarządzania Projektami

Przystąp do egzaminu IPMA – zdobądź certyfikat z Zarządzania Projektamiipma_polska_logo_wersja_podstawowa_cmyk.jpg

button-formularz.jpg

International Project Management Association (IPMA) jest międzynarodową, federalną organizacją non-profit, zrzeszającą stowarzyszenia narodowe z dziedziny zarządzania projektami z 55 krajów na całym świecie. IPMA odgrywa wiodącą rolę w rozwoju i promocji zawodu kierownika projektów, poprzez IPMA Competence Baseline (ICB IPMA®) wyznacza standardy i wytyczne dla pracy wielu ekspertów zarządzania projektami.
IPMA (International Project Management Association) ma wieloletnie doświadczenie w budowie profesjonalnego systemu oceny kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarówno osób jak i całych organizacji. Międzynarodowy system certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej - obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji, kwalifikacji które są uniwersalne, niezależne od branży.

Koszt certyfikatu IPMA-Student wynosi 300 zł brutto i stanowi mniej niż 25% kosztu najniższego certyfikatu w systemie IPMA 4-L-C, certyfikatu IPMA-D (Certified Project Management Associate). Dodatkowo, jeśli w ciągu roku przystąpisz do certyfikacji IPMA-D, będziesz mógł odjąć od ceny egzaminu IPMA-D koszt egzaminu IPMA-Student. IPMA-Student tym sposobem staje się bezpłatną formą przygotowania do certyfikacji IPMA-D.

Na WSB w Poznaniu masz możliwość odbycia egzaminu w formie elektronicznej w autoryzowanej pracowni komputerowej.
Więcej informacji znajdziesz na stronach:
http://www.ipma.pl/certyfikacja-ipma-student
http://ipma-student.pl/mod/book/view.php?id=43&chapterid=6

Informacje dodatkowe o opłacie:

 • Opłata za egzamin wynosi 300 zł / osobę brutto. W jej ramach student masz prawo przystąpić raz do egzaminu IPMA-Student. Egzaminy odbywają się w formie elektronicznej w autoryzowanej pracowni komputerowej
 • Opłata jest uiszczana indywidualnie przez uczestnika egzaminu, z góry na 21 dni przed datą egzaminu.
 • Biuro CERT IPMA Polska przyjmuje wpłaty wyłącznie w formie przelewu, na konto bankowe o numerze: 70 2490 0005 0000 4530 3840 0055  (Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa).
 • W tytule przelewu należy wpisać, wg wzoru: „Imię, nazwisko, IPMA-Student, nazwa uczelni”.
 • Dowód wpłaty proszę przesłać Koordynatorowi IPMA-Student: dr Katarzyna Ragin-Skorecka, katarzyna.ragin-skorecka@wsb.poznan.pl.
 • Po odnotowaniu wpłaty na koncie IPMA Polska, Biuro CERT IPMA Polska przesyła listę studentów dopuszczonych do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student do Koordynatora ds. IPMA-Student na danej Uczelni
 • Pierwsze, oryginalne certyfikaty, po jednym egzemplarzu w języku polskim i angielskim, są bezpłatne. Opłata za wydanie jednego egzemplarza duplikatu certyfikatu IPMA Polska, niezależnie od wersji językowej, wynosi 50 zł brutto.
 • Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu wynosi 150 zł / osobę brutto.

Organizacja:

 • Termin zgłoszenia 02.11.2018
 • Termin  dokonania opłaty: do 04.11.2018 (opłata w wysokości 300 zł).
 • Termin i miejsce egzaminu właściwego 25.11.2018, godz 8.00-9.40, s. 302 CP

Zgłoszenia:

 • online poprzez formularz zgłoszeniowy --> tutaj

Koordynator IPMA-Student: dr Katarzyna Ragin-Skorecka, katarzyna.ragin-skorecka@wsb.poznan.pl
Indywidualne zgłoszenie studenta zawierać musi: nazwisko, imię, nr albumu, adres e-mail, telefon kontaktowy, kierunek, semestr i tryb studiów.

Po zgłoszeniu student jest dodatkowo proszony o przekazanie do koordynatora IPMA –Student:

 • skanu dowodu wpłaty,
 • Akceptacji Kodeksu Etycznego Kierownika Projektu IPMA Polska
  http://ipma.pl/ipma-polska/kodeks_etyczny_PM,
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydział i przez Biuro CERT IPMA Polska (będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu certyfikacji),
 • Zgody na umieszczenie nazwiska w Wykazie Osób Certyfikowanych publikowanym na stronie: ipma.pl.

Każdy zgłoszony student uzyska dostęp do materiałów informacyjnych oraz quizów przygotowujących do certyfikacji.

Jak wygląda egzamin?
Egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w formie elektronicznej, składa się ze 100 pytań w formule testu jednokrotnego wyboru (wybór najlepszej spośród czterech opcji odpowiedzi), trwa 100 minut.

Skorzystaj z darowego egzaminu próbnego !
Dla chętnych istnieje możliwość podejścia do  egzaminu próbnego. Uczestnictwo w egzaminnie próbnym nie jest obowiązkowe.  Egzamin odbędzie się 16.11.2018 r., o godz. 16:00-17:45,  w sali  302 CP. 

Kto może się zgłosić?

 • Studenci Inżynierii Zarządzania (obecny 5 i 7 semestr )
 • Studenci Zarządzania (obecny 5 semestr )
 • Absolwenci Inżynierii Zarządzania i Zarządzania do roku po ukończonych studiach.
18-09-2018