W opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” 21. ogólnopolskim rankingu uczelni niepublicznych Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu została uczelnią nr 1 w Wielkopolsce. Uczelnia utrzymuje ten wynik już od 20 lat.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów:

  • Prestiż,
  • Absolwenci na rynku pracy,
  • Potencjał naukowy,
  • Efektywność naukowa,
  • Potencjał naukowy,
  • Innowacyjność i Umiędzynarodowienie.

Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved".

Metodologię rankingu Perspektyw opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Pełna lista rankingu uczelni niepublicznych znajduje się tutaj ranking.perspektywy2020

Czytaj więcej