Nowe adresy mailowe Dziekanatu

Szanowni Studenci,
 
z nowym rokiem nastąpiły zmiany w organizacji pracy w Dziekanacie.
 
Dotychczasowego opiekuna studenta zastąpił zespół pracowników zajmujących się studentami określonej ścieżki edukacyjnej. Poniżej podajemy aktualne adresy mailowe: 
 
Zespół studiów I stopnia:
 
Zespół studiów inżynierskich:
 
Zespół studiów II stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich:
 
Szczegółowe informacje dostępne są również w Extranecie w zakładce „Kontakty”.
 
Od nowego roku prosimy o wysyłanie maili na nowe adresy.
03-01-2018
Podziel się: