Poprzedni rok akademicki wyglądał zupełnie inaczej niż te, jakich wcześniej doświadczyliśmy. Dla nas to był czas intensywnego rozwoju po to, aby udoskonalać narzędzia i procesy, dzięki którym będziemy gotowi zaspokoić potrzebę kształcenia na najwyższym poziomie w zupełnie nowej globalnej sytuacji. Przed nami rok akademicki 2020/2021. Jesteśmy na niego gotowi.

 

Decyzją Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dla studentów studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich prowadzone będą zarówno w formie zdalnej jak i w formie hybrydowej, czyli dającej możliwość realizacji części zajęć w salach wykładowych, co jest zgodne z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 września 2020 r.

 

Dzięki miesiącom wytężonej pracy nad ulepszeniem i rozbudową technologii, inwestycjom w licencje, systemy, a przede wszystkim we wszelkie dodatkowe elementy, mające na celu atrakcyjne przekazywanie wiedzy jesteśmy gotowi, już od października, prowadzić zajęcia zarówno w formie zdalnej jak i w formie hybrydowej.


Nowe rozwiązania wprowadzamy kierując się troską o bezpieczeństwo i zdrowie całej społeczności Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz chęcią zapewnienia komfortowych i przyjaznych warunków kształcenia naszym studentom.

 

Szczegółowe informacje dotyczące formy kształcenia zostały przesłane bezpośrednio do studentów.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz w przypadku decyzji władz państwowych, powiatowych lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych na wszystkich uczelniach, zajęcia dydaktyczne będziemy prowadzić tylko w formule zdalnej. Jesteśmy gotowi na każdy z możliwych wariantów kształcenia.

 

Zobacz, jak dokładnie wyglądać będzie kształcenie na:

studiach I stopnia 

studiach II stopnia 

jednolitych studiach magisterskich

 

 

Czytaj więcej