Innowacje, wiedza i zasoby ludzkie w rozwoju organizacji

 
Innowacje, wiedza i zasoby ludzkie w rozwoju organizacji 
 
Termin: 3 marca 2017 r, 10:00-17:00
AULA CP
 
Cele konferencji:
Rozwój organizacji zależy od umiejętnego zarządzania wieloma obszarami, wśród których, jako priorytetowe, często wymienia się zasoby ludzkie, zasoby wiedzy oraz innowacyjność. Praktyka gospodarcza dostarcza wielu przykładów zmian, jakie w tym zakresie mają miejsce. Wiodące w swoich branżach firmy starają się ciągle udoskonalać procesy zarządzania, aby ciągle skuteczniej konkurować z rywalami.
Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany myśli i doświadczeń, zwłaszcza dla młodych pracowników nauki, interesujących się innowacjami, zasobami ludzkimi i kapitałem intelektualnym. Możliwość dyskusji własnych poglądów z uznanymi autorytetami polskiej nauki oraz szansa opublikowania referatu w punktowanym czasopiśmie sprawiają, że obecność 3 marca 2017 roku, w Poznaniu, w gościnnych murach WSB jest wręcz obowiązkowa.
 
Adresaci konferencji:
Konferencja skierowana jest do:
  • osób, których zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki innowacji w rozwoju organizacji, zarządzania wiedzą oraz zasobami ludzkimi
  • młodych pracowników nauki, którzy poszukują inspiracji do rozwoju naukowego w powiązaniu z nowoczesnymi tendencjami w zarządzaniu
  • praktyków stających codziennie przed nowymi wyzwaniami zarządzania organizacjami.
plakat_a3_konferencja-page-001.jpg
03-03-2017
Podziel się: