Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zawiesza realizację zajęć od dnia 12 marca 2020 do 25 marca 2020. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych, studiach MBA lub w innych formach.

 

Aktualne informacje dotyczące organizacji pracy uczelni znajdują się w zakładce Strefa studenta --> Informacje w związku z koronawirusem.

Czytaj więcej