Profil absolwenta

wsb_poznan_profil_absolwenta.jpgWSB w Poznaniu kładzie duży nacisk na to, aby studia były okresem w trakcie którego, student zdobywa wiedzę merytoryczną, praktyczną, zdobywa pierwsze doświadczenie zawodowe, oraz uzyskuje dodatkowe kompetencje i umiejętności społeczne dzięki szkoleniom miękkim i specjalistycznym.

Wszystko po to, aby móc zaświadczyć, że Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej to:

Specjalista w swojej dziedzinie
Zajęcia w WSB w Poznaniu prowadzą znani naukowcy i przedstawiciele ze świata biznesu. Ponadto wiele programów nauczania tworzonych jest we współpracy z pracodawcami. Dzięki temu absolwenci Bankowej posiadają wiedzę i umiejętności oczekiwane od pracowników pracujących w branżach finansowych, rachunkowych, turystycznych.

Doświadczony pracownik - praktyk
Większość studentów Wyższej Szkoły Bankowej to osoby, które łączą pracę zawodową z nauką. W trakcie studiów podnoszą kwalifikacje zawodowe, odbywają dodatkowe staże i praktyki w firmach z branż zbliżonych do kierunku studiów. Dzięki temu po ukończeniu nauki posiadają już doświadczenie zawodowe, znają specyfikę zatrudnienia i łatwiej adaptują się na rynku pracy.

Osoba o dużych umiejętnościach komunikacyjnych 
Ofertę edukacyjną Wyższych Szkół Bankowych w większości stanowią specjalności biznesowe. Uczelnia oferuje dodatkowo również specjalności "biznes plus" - psychologię komunikacji, komunikację w biznesie oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu komunikacji. Dzięki temu absolwenci WSB znają korzyści i zagrożenia komunikowania się w firmie i życiu prywatnym.

Osoba otwarta na współpracę
Dzięki wykładowcom praktykom, programowi opartemu na praktycznym nauczaniu, wymianie doświadczeń z pracującymi kolegami, warsztatowym formą zajęć, zaliczeniom w formie projektu,  studenci WSB uczą się, że praca w grupie jest efektywniejsza niż praca w pojedynkę.

Osoba znająca języki obce
Program studiów w WSB obejmuje naukę języków obcych w ramach zajęć oraz w formie dodatkowych godzin w Centrum Językowym CJ Forward. Uczelnia umożliwia również studentom zdobycie certyfikatu Business English Certificate,  który potwierdza biznesowe kompetencje językowe.