Biznesowi Partnerzy WSB

Julia Wiśniewska - opinia Biuro Karier i Praktyk

Julia Wiśniewska
Kierownik Biura Karier i Praktyk
Biuro Karier i Praktyk WSB odpowiedzialne jest za budowanie relacji z otoczeniem biznesowym w ramach Programu Partnerstwa Biznesowego. Ta relacja nauki ze...

Partnerstwo biznesowe to:

  • Doradztwo i konsultacje przy tworzeniu nowych programów studiów oraz programów praktyk danego kierunku. To właśnie partnerzy biznesowi mają wpływ na kształtowanie programów nauczania i programów praktyk zawodowych.
  • Opiniowanie istniejących programów kierunków i specjalności. Firmy, z którymi współpracujemy, recenzują nasze programy nauczania, aby były odpowiednio dopasowane do oczekiwań pracodawców.
  • Prowadzenie zajęć w zakresie przedmiotów specjalnościowych. 90% naszych wykładowców to praktycy zatrudnieni na wysokich stanowiskach w firmach lub prowadzący własną działalność.
  • Prowadzenie zajęć w formie warsztatów, które są integralną częścią procesu kształcenia. Umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności.
  • Wizyty studyjne, podczas których studenci mają niepowtarzalną okazję poznać funkcjonowanie firm w warunkach rzeczywistych.
  • Organizacja praktyk i staży dla studentów, czyli znakomita okazja zdobycia cennego doświadczenia, które jest szczególnie istotne w dalszym rozwoju zawodowym.
  • Współpraca w ramach pośrednictwa pracy – możliwość znalezienia ciekawych ofert pracy w wiodących firmach w  regionie.
  • Zaangażowanie zespołów złożonych ze studentów i nauczycieli akademickich we współtworzenie nowoczesnych rozwiązań dla firm.
  • Tematy projektów dyplomowych dobrane do potrzeb partnerów biznesowych.

Korzyści dla studenta
Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach, warsztatach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników firm biorących udział w  programie. Mogą także liczyć na ich wsparcie przy realizacji projektów licencjackich i inżynierskich. Ponadto studenci mają szansę odbyć praktyki i staże w firmach współpracujących z uczelnią, a w przyszłości najlepsi z nich znaleźć zatrudnienie w tych przedsiębiorstwach.

Współpracujące z nami firmy:

 

loga.jpg