Za każdym razem staramy się, aby tematy poruszane w czasie naszych odwiedzin w szkołach, były adekwatne do wyzwań, z jakimi młodzi ludzie zmierzą się rozpoczynając studia czy wchodząc na rynek pracy.

Od wielu lat podejmujemy inicjatywę poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności miękkich wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Realizujemy ją m.in. poprzez - organizowanie bezpłatnych spotkań i warsztatów dla młodzieży, które odbywają się np. w szkołach, we wcześniej ustalonym terminie.

Korzyści

Zawartość merytoryczna poszczególnych warsztatów, jak i dodatkowych materiałów dla nauczycieli, przygotowana jest przez psychologów, profesjonalnych coachów i trenerów, którzy mają doświadczenie w pracy nie tylko z młodzieżą. Podczas spotkania wiedzę przekażą także sami studenci i absolwenci Bankowej, którzy tworzą tzw. Drużynę WSB i są do tego wyjątkowego zadania świetnie przygotowani.

Bezpłatne spotkania dla młodzieży
Dodatkowe materiały dla nauczycieli
Spotkania prowadzone przez profesjonalnych coachów i trenerów
Poszerzysz wiedzę i udoskonalisz umiejętności miękkie