Studia uzupełniające

Obecnie ukończenie studiów uzupełniających, nazywanych potocznie magisterskimi, jest właściwie konieczne, by móc ubiegać się o przyjęcie na specjalistyczne lub kierownicze stanowiska. Coraz więcej firm uważa, że ukończenie studiów licencjackich jest po prostu niewystarczające. Czy faktycznie tak jest? Jaka jest w takim razie specyfika studiów uzupełniających?

 

Studia uzupełniające (magisterskie) trwają dwa lata i w założeniu mają uzupełnić wiedzę studenta zdobytą podczas studiów licencjackich. W praktyce studenci często wybierają inny kierunek – na przykład absolwent ekonomii I stopnia może zdecydować się na studia magisterskie z zakresu zarządzania czy finansów.

 

Studia magisterskie uzupełniające – co warto o nich wiedzieć?
Na studia uzupełniające można aplikować dopiero po ukończeniu studiów I stopnia (niezależnie czy inżynierskich, czy zwykłych licencjackich). Warto pamiętać, że sama nazwa „studia magisterskie” jest dość nieprecyzyjna, bo kilka kierunków wciąż jest prowadzonych jedynie w systemie studiów jednolitych magisterskich, trwających pięć lat – z tego względu zawsze należy dodawać, że chodzi o studia II stopnia lub w dawnej nomenklaturze studia uzupełniające magisterskie.

 

Ukończenie studiów II stopnia pozwala na zdobycie tytułu zawodowego; zazwyczaj jest to magister lub magister inżynier (po ukończeniu studiów o profilu technicznym), choć może to być również magister sztuki (tytuł nadawany przez uczelnie artystyczne). Absolwent studiów II stopnia należy zatem do grona osób, które mogą legitymować się wykształceniem wyższym.

 

Czy warto iść na studia uzupełniające?
Zdecydowanie. To nie tylko przepustka do dalszej kariery zawodowej, ale także możliwość uzupełnienia zdobytej wcześniej wiedzy o nowe umiejętności – niezależnie czy z tej samej dziedziny, czy też z innej. System boloński, czyli słynny model kształcenia 3+2 (obowiązujący w wielu krajach na świecie) pozwala bowiem na wybranie innego kierunku studiów uzupełniających niż ten, z którego kandydat otrzymał dyplom licencjacki (lub inżynierski). To bardzo dobre rozwiązanie, dzięki któremu można pozyskać wiedzę i umiejętności z dziedzin, które często łączą się ze sobą w życiu zawodowym (np. finanse i administracja czy administracja i logistyka), szczególnie, że pracodawcy wymagają od pracowników coraz bardziej rozbudowanych kompetencji.

 

Studia II stopnia mogą również być świetnym uzupełnieniem studiów I stopnia; to zazwyczaj właśnie na studiach magisterskich dostępne są różnego rodzaju specjalizacje, które mogą mieć ogromny wpływ na przebieg późniejszej kariery zawodowej.

 

Studia uzupełniające – najważniejsze informacje:

  • Studia uzupełniające (zwane także studiami magisterskimi lub studiami II stopnia) mają w założeniu poszerzyć wiedzę i umiejętności absolwenta studiów I stopnia. Niemal zawsze awans zawodowy czy objęcie kierowniczego stanowiska (lub stanowiska specjalisty) wiąże się z wcześniejszym uzyskaniem tytułu magistra.
  • Absolwent studiów I stopnia nie musi kontynuować kształcenia na studiach uzupełniających na tym samym kierunku; w ten sposób zdobywa wiedzę z dwóch różnych dziedzin (choć na ogół dość pokrewnych), co może okazać się atutem podczas rozmowy o pracę.

 

Sprawdź ofertę studiów uzupełniających na WSB:

 

Bydgoszcz | Chorzów | Gdańsk | Gdynia | Opole | Poznań | Szczecin | Toruń | Wrocław

 

Zobacz wszystkie kierunki i specjalności

 

Wróć do spisu artykułów >