Studia stacjonarne czy niestacjonarne? Poradnik przyszłego studenta

Można by przerzucać się w nieskończoność argumentami o wyższości jednego trybu studiowania nad innym i w ten sposób przyczyniać wyłącznie do tworzenia szumu informacyjnego. Dlatego zamiast popisywać się pustą erystyką, proponujemy rzeczowe sprawdzenie najczęściej wymienianych korzyści i wad studiów dziennych i zaocznych, czytelnikowi pozostawiając decyzję, który z modeli wyższej edukacji wydaje mu się bardziej atrakcyjny. Wydaje się, że wśród studentów nadal panuje przekonanie o wyższości studiów stacjonarnych nad niestacjonarnymi, choć jest to trend spadkowy, a różnica z każdym rokiem maleje. Studenci dostrzegli potrzebę połączenia wiedzy z jednoczesnym zdobywaniem doświadczenia zawodowego, co na studiach stacjonarnych jest trudniejsze do zrealizowania. Jeśli zaś rozpatrywać wydatki na edukację, to na uczelniach niepublicznych koszty obu rodzajów studiów są porównywalne. Studenci obu trybów, którzy nie studiują w rodzinnym mieście i nie mieszkają z rodzicami, muszą dodatkowo liczyć się z kosztami wynajmu mieszkania lub pokoju, wyżywienia, przejazdów komunikacją miejską i ksero.

 

Doświadczenie jest priorytetem
Nie da się ukryć, że dawno już minęły czasy, w których można było studiować dla samej przyjemności przyswajania wiedzy i szukać pracy dopiero po uzyskaniu dyplomu magistra. Dziś dla pracodawców liczy się przede wszystkim doświadczenie oraz pełna dyspozycyjność w pracy. Dlatego studenci trybu niestacjonarnego mają już na starcie lepszą pozycję jako potencjalni pracownicy, ponieważ z uwagi na dużą ilość wolnego czasu mogą poświęcić pracy czas w tygodniu, poszerzając swoje zawodowe kompetencje i usamodzielniając się na piastowanym stanowisku. Studenci trybu stacjonarnego nie są w stanie temu sprostać przez rozbity plan zajęć (zmora kilkugodzinnych okienek) i obowiązkową obecność na wykładach. Oni pracują głównie wieczorami i w weekendy.

 

A co z wiedzą?
Czy poziom wiedzy zdobytej przez studentów stacjonarnych jest wyższy niż ten, który prezentują ich koledzy ze studiów niestacjonarnych? Chociaż ta pierwsza grupa spędza więcej czasu na uczelni, wykładowcy są jednomyślni: materiał, który trzeba opanować, jest tak samo obszerny i porównywalny w stopniu zaawansowania, niezależnie od formy studiowania. Dobrym przykładem popularnych uczelni niepublicznych, które oferują m.in. ciekawe studia niestacjonarne połączone z przyswajaniem wiedzy praktycznej, są Wyższe Szkoły Bankowe. Uczelnie te oferują szeroki wybór kierunków, a także praktyk zawodowych i ścisłą współpracę ze światem biznesu. Wykładowcami są najczęściej praktycy i eksperci z konkretnej dziedziny, co pozwala studentom dobrze przygotować się do wymagań rynku pracy. Można jeszcze dodać, że uczelnie WSB przez dwa lata z rzędu (w 2013 i 2014) zostały ocenione przez pracodawców jako najbardziej ceniona grupa uczelni niepublicznych w Polsce. Podsumowując: ciężko stwierdzić jednoznacznie, jaki tryb studiowania jest korzystniejszy z punktu widzenia rozwoju osobistego i perspektyw na późniejsze zatrudnienie. Liczymy jednak na to, że powyższy artykuł poruszył niektóre nurtujące was kwestie  i udzielił na nie odpowiedzi, tym samym ułatwiając przyszły wybór.

 

Znajdź studia dla siebie:

 

Wróć do spisu artykułów >