Studia o profilu praktycznym

Obecnie coraz więcej młodych osób wyraża rozczarowanie metodami nauczania w szkołach wyższych, które w zaledwie niewielkim stopniu przypominają ich wyobrażenia dotyczące przygotowania do wykonywania wymarzonych zawodów. Narzekają przyszli prawnicy, alarmują młodzi ekonomiści. Brakuje kierunków o profilu czysto praktycznym, na których zdobywanie umiejętności, niezbędnych do budowania kariery jest ważniejsze od przyswajania przestarzałych formuł. Wyższa Szkoła Bankowa stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów, uruchamiając szereg kierunków nastawionych właśnie na praktykę.

 

Wiele uczelni zdaje się nie dostrzegać problemu, jakim jest przestarzały model nauczania, pozbawiony niemal elementów praktycznych – szczególnie mocno widać to w przypadku studiów humanistycznych. Wykładowcy  często omawiają pojęcia, których aktualność jest mocno dyskusyjna, a młodzi ludzie pozbawieni są jakiejkolwiek alternatywy. Z tego względu WSB stara się zapewnić swoim studentom możliwość zdobycia nie tylko wiedzy, ale i umiejętności.

 

Zgodnie z zapotrzebowaniem rynku
Studia o profilu praktycznym to przede wszystkim odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców, którzy coraz częściej narzekają na poziom wykształcenia studentów nieprzystosowanych do wykonywania najprostszych obowiązków zawodowych. Wyższa Szkoła Bankowa oferuje studentom ciekawe kierunki i specjalizacje, które nie tylko są obiecujące z punktu widzenia obszarów, które obejmują, ale również ze względu na praktyczny wymiar prowadzenia zajęć. Studenci WSB biorą udział m.in. w licznych warsztatach, podczas których dyskutują i nabywają umiejętności, które przydadzą im się w rozpoczęciu kariery zawodowej.

 

Zobacz listę kierunków studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych.

 

Nowoczesny program nauczania
Niezależnie, czy to są studia humanistyczne, ekonomiczne czy społeczne, WSB gwarantuje przystosowany do obecnych realiów, nowoczesny program nauczania. Dowodzą tego specjalności, jakie można wybrać; oferta jest nieustannie modyfikowana, dzięki czemu absolwenci uczelni mają pewność, że niewielu studentów z innych części Polski nabyło podobne kompetencje.

 

Dowodem na to, że nawet humanistyczne czy społeczne studia mogą mieć silny aspekt praktyczny, są kierunki takie jak psychologia w biznesie czy szereg ciekawych specjalności: e-administracjabezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych, zdobywająca ogromną popularność kryminologia i kryminalistyka, a także absolutna nowość, jaką jest chinoznawstwo.

 

Równie ciekawie przedstawiają się kierunki ekonomiczne: finanse i rachunkowość czy nastawione na ekonomiczny aspekt zarządzanie to gwarancja na przyswojenie aktualnych wiadomości i procedur z rynków finansowych oraz nauczenia się rozwiązywania realnych problemów.

 

Kierunkiem o niezwykle praktycznym profilu kształcenia jest design w biznesie – kształci osoby o zacięciu biznesowym, przy jednoczesnym zainteresowaniu ich sztuką. To świetne studia dla wszystkich artystów, którzy poszukują odpowiedzi na to, jak zarabiać na tworzonych dziełach.

 

W przypadku studiów humanistycznych, społecznych i ekonomicznych bardzo ważne jest również wykształcenie tzw. umiejętności miękkich , czyli umiejętności pracy w grupie, kreatywnego myślenia i innowacyjnego podchodzenia do rozwiązywania problemów. Studenci WSB mają wiele okazji do wykształcenia w sobie tych pożądanych kompetencji.

 

Praktyka i technologia w jednym, czyli inżynieria na WSB
Wymiar praktyczny jest szczególnie ważny w przypadku studiów technicznych. Wyższa Szkoła Bankowa oferuje studia na kierunkach takich jak inżynieria zarządzaniainformatyka czy cieszącą się ogromną popularnością informatyka w biznesie. W zależności od kierunku kształcenia, student przyswaja praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania projektami, sporządzania kosztorysów czy budowania i nadzorowania struktur informatycznych.

 

Możliwość uczestniczenia w specjalnych kursach i zdobywania branżowych certyfikatów to kolejny aspekt praktycznego modelu nauczania prowadzonego na WSB, a w szczególności na kierunkach technicznych.

 

Studia podyplomowe
Studia podyplomowe z założenia mają umożliwić szybkie przebranżowienie się i zmianę zawodu. Aby to było możliwe, od samego początku kształcenia niezbędna jest nauka praktycznych umiejętności. Większość kierunków podyplomowych w WSB jest związana z szeroko pojętym zarządzaniem w ujęciu specjalistycznym – a jak wiadomo, wykwalifikowani menedżerowie są bardzo pożądanymi pracownikami.

 

Warto pamiętać, że studia podyplomowe to także szansa na zdobycie praktycznych umiejętności, które można wykorzystać w swojej dotychczasowej działalności zawodowej. Osoby, które wcześniej studiowały socjologię, politologię, marketing i PR lub jakiekolwiek inne kierunki humanistyczne lub społeczne mogą wykorzystać wiedzę przyswojoną na studiach podyplomowych do zdobycia nowej pracy.

 

Studia o profilu praktycznym w WSB

  • Studia o profilu praktycznym to wciąż rzadkość w polskich uczelniach. Szkoły wyższe wolą nauczać według przestarzałego programu, który ma niewielki związek z aktualną sytuacją i wymaganiami pracodawców. Coraz częściej studenci muszą na własną rękę zdobywać niezbędne umiejętności, poświęcając swój czas na długie, bezpłatne praktyki. W WSB podobne kompetencje zdobędą jeszcze podczas zajęć.
  • Nowoczesne kierunki studiów z innowacyjnym, praktycznym programem – to zdecydowanie domena naszej uczelni. Innowacją są zwłaszcza takie kierunki studiów jak informatyka w biznesie czy – psychologia w biznesie. Dzięki działaniom WSB okazuje się, że nawet kierunki humanistyczne czy społeczne mogą być nauczane w sposób praktyczny, kreatywny i przede wszystkim przydatny z punktu widzenia zdobytych kompetencji.
  • Studia podyplomowe to szansa na przebranżowienie się lub uzupełnienie wcześniej przyswojonej wiedzy. W Wyższej Szkole Bankowej studia podyplomowe to czas intensywnej pracy studenta, który najczęściej łączy już pracę zawodową z nauką. Z tego względu uczelnia skupia się na przekazaniu jak największej liczby przydatnej i praktycznej wiedzy.
  • Kursy, szkolenia, certyfikaty branżowe to niezbędne uzupełnienie zajęć. WSB oferuje swoim studentom możliwość udziału w konferencjach branżowych, a także zdobywania wiedzy i doświadczenia na kursach i szkoleniach ze specjalistami aktywnie pracującymi w swoim zawodzie.

Zobacz listę kierunków studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych.

 

Wróć do spisu artykułów >