Studia informatyczne w WSB

Wyższe Szkoły Bankowe, największa grupa uczelni niepublicznych w Polsce, od lat systematycznie buduje swą mocną pozycję w szkolnictwie wyższym, a kolejne rankingi (choćby przeprowadzone przez Wprost  kolejno w 2013 i 2014.) dowodzą niezbicie, że absolwenci kierunków prowadzonych w WSB są w grupie najbardziej pożądanych pracowników w oczach potencjalnych pracodawców. Oferta uczelni łączy bogaty wybór atrakcyjnych kierunków i nauczania w praktyce, a także umożliwia nawiązanie ścisłej współpracy ze światem biznesu. Niewątpliwym atutem będzie także fakt, że wykładowcy rekrutują się zazwyczaj spośród specjalistów i doświadczonych praktyków w obszarze nauczanego przez siebie przedmiotu, a przekazywana przez nich wiedza ma realne przełożenie na przyszłą karierę zawodową absolwentów danego kierunku.
Wszyscy zainteresowani studiami informatycznymi w Wyższych Szkołach Bankowych, mają do wyboru naukę na studiach I stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a także mogą skorzystać z szerokiej oferty kierunków studiów podyplomowych. Studia informatyczne w naszej uczelni stanowią odpowiedź na niesłabnące zapotrzebowanie na ekspertów branży IT, a program konsultowany jest na bieżąco z partnerami biznesowymi, z uwzględnieniem preferowanych przez nich umiejętności. Specjalistyczne wykłady i ćwiczenia, które przeprowadzane są na zajęciach, wykładane są m.in. przez zewnętrznych ekspertów z branży IT.

 

Pula korzyści
W trakcie studiów informatycznych w WSB, absolwenci nabywają umiejętności wystarczające by potem w pracy umiejętnie stosować technologie informatyczne, pożądane zarówno w dziedzinie analityki i prognozowania, a także na etapie procesów planowania w nowoczesnych firmach, funkcjonujących na rynku. Do całego spektrum cech pożądanych w zawodzie informatyka, (czyli tworzenie i administrowanie serwerami WWW, testowanie aplikacji internetowych, tworzenie animacji z wykorzystaniem obiektowych języków skryptowych), dodać należy budowanie systemów elektronicznej wymiany danych, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych czy obsługiwanie środowisk cyfrowych sieci teleinformatycznych i komputerowych aplikacji multimedialnych.

 

Każdy kierunek studiów, w WSB ma swojego opiekuna, czyli menedżera kierunku, do którego obowiązków należy nadzorowanie założeń programowych i czuwanie nad przebiegiem zajęć. Jest to także osoba, do której można zgłaszać wszelkie inicjatywy, czy potencjalne problemy związane z danym kierunkiem. WSB nie zostawia studentów samych sobie, każdy ma szanse współtworzyć niepowtarzalną atmosferę uczelni, a wasze uwagi na pewno nie pozostaną bez odzewu.

 

Informatyka w trybie niestacjonarnym i niestacjonarnym
Studentom, którzy zaangażowani już są w pracę zawodową, uczelnie WSB proponują studia informatyczne, w ramach 3 letnich studiów I stopnia, lub 3,5 letnich studiów inżynierskich. Jest to wyjście naprzeciw potrzebom osób czynnych zawodowo, które chcą pogłębiać swą wiedzę, a z drugiej strony obowiązki rodzinne i zawodowe mocno utrudniają im studiowanie w tradycyjnym modelu. Po ukończeniu tych studiów, absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera, który daje im przepustkę do kontynuacji nauki na studiach II stopnia i studiach podyplomowych. Wszystkie umiejętności przyswojone podczas studiowania w WSB z pewnością zaprocentują w przyszłości na gruncie zawodowym i będą stanowić istotny argument na korzyść kandydata przy ubieganiu się o pracę marzeń, lub zasłużony awans. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami pełnej oferty studiów informatycznych w WSB!

 

Sprawdź studia informatyczne na WSB:

 

Wróć do spisu artykułów >