Studia i praca? Dziś jeszcze łatwiej

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu studiów wiele osób zastanawia się, czy będzie w stanie połączyć naukę z pracą. Dla niektórych podjęcie pracy zarobkowej to jedyna szansa na utrzymanie się w obcym mieście i możliwość kontynuowania edukacji; coraz więcej osób dostrzega również konieczność jak najwcześniejszego zdobywania doświadczenia. Wyższa Szkoła Bankowa doskonale rozumie potrzeby swoich studentów – programy studiów i plany zajęć są przygotowane w taki sposób, by umożliwiały pogodzenie pracy z nauką.

 

Jeszcze do niedawna studenci, a szczególnie osoby studiujące w systemie dziennym, nie podejmowali żadnej pracy, a swoją aktywność ograniczali do udziału w kołach naukowych i różnego rodzaju samorządach studenckich. Dziś coraz więcej osób wie, że to nie wystarczy, by zaimponować potencjalnemu pracodawcy; zdobywanie doświadczenia na różnego rodzaju praktykach, stażach czy pierwszych stanowiskach może być w przyszłości przepustką do dalszej kariery.

 

Nie tylko wykształcenie
Niestety – dzisiaj nie wystarczy ukończenie prestiżowego kierunku, by natychmiast otrzymać propozycję pracy. Niektóre zawody tracą na popularności, a ich dotychczasowi przedstawiciele coraz częściej muszą zmieniać branżę i systematycznie się doszkalać. W tych niesprzyjających warunkach próbują odnaleźć się młodzi absolwenci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku pracy. Osoba, która odebrała właśnie dyplom magistra, ale nie zdobyła wcześniej żadnego doświadczenia, może przeżyć ogromne rozczarowanie; dyplom ukończonych przez nią studiów jest bardzo ważny, ale nie tylko on liczy się w walce o dobre stanowisko.

 

Osoby, które poświęciły się wyłącznie nauce, nie zdobyły szeregu ważnych umiejętności, szczególnie, jeśli uczyły się na uczelni, która jest zbyt mocno przywiązana do wykładania teoretycznych podstaw kierunku. Po pierwsze bardzo często nie potrafią współpracować z innymi ludźmi; ponadto nie wiedzą, na czym polega praca projektowa ani w jaki sposób należy sprostać oczekiwaniom klienta. Przedmioty, które znajdują się w programach niektórych uczelni, poszerzają wprawdzie horyzonty, ale nie mogą zastąpić praktycznych warsztatów ze specjalistami pracującymi w zawodzie. Wyższa Szkoła Bankowa przywiązuje ogromną uwagę do wymagań obecnych pracodawców i z tego względu dostosowuje swój program i metodykę nauczania do praw rynku.

 

Praca: warto zacząć jak najwcześniej
Pierwsze praktyki, staże czy praca na niższym stanowisku może nie satysfakcjonować młodego, ambitnego studenta. Warto jednak przypomnieć, że każde początki bywają trudne – im szybciej rozpocznie swą karierę zawodową, tym większe szanse ma na objęcie w przyszłości kierowniczego stanowiska.

 

Oczywiście dla niektórych studentów podjęcie pracy zarobkowej (w tym wariancie wykluczane są raczej bezpłatne praktyki) jest zwykłą koniecznością. Dotyczy to w szczególności osób, które wyjechały na studia do innego miasta, a ich rodzina nie jest w stanie pokryć kosztów akademika czy wyżywienia.

 

Warto zaznaczyć, że podjęcie pracy jeszcze podczas studiów to świetny sposób na weryfikację swych wiadomości w praktyce oraz skuteczniejszą naukę zagadnień, które można niemal natychmiast sprawdzić w praktyce, wykonując polecenia przełożonych. Dotyczy to oczywiście studentów, którzy zdecydowali się na zatrudnienie w branży zgodnej z profilem kształcenia.

 

Praca i studia – to jest możliwe
Niektóre osoby, przerażone ilością materiału, który muszą przyswoić na zajęcia, uważają, że pogodzenie nauki i pracy jest niemożliwe, przynajmniej przez pierwsze dwa – trzy lata, dopóki liczba obowiązkowych zajęć nie zmniejszy się. W przypadku niektórych uczelni połączenie studiów z obowiązkami zawodowymi faktycznie wydaje się niemożliwe – źle ułożony plan zajęć, będący często wynikiem nadmiernej ilości studentów na jednym roku, w znaczący sposób utrudnia aktywności pozalekcyjne. Część studentów skarży się również na ilość materiału, który muszą przyswoić, często w krótkim czasie; niestety ma on niewiele wspólnego z nauką praktycznych umiejętności.

 

Wyższa Szkoła Bankowa doskonale rozumie sytuację studentów na rynku pracy. Z tego względu uczelnia postanowiła nie tylko dopasować ilość zajęć do możliwości przeciętnego studenta, ale również zrewolucjonizowała program i zatrudniła specjalistów, którzy na co dzień pracują w danej branży. Wsparcie w planowaniu pierwszych kroków na rynku pracy zapewnia Biuro Karier funkcjonujące na uczelni. Dzięki niemu wielu studentów podjęło trafną decyzję dotyczącą pierwszego zatrudnienia.

 

Niekwestionowanym atutem Wyższej Szkoły Bankowej jest elastyczny plan zajęć, który obejmuje nie więcej niż trzy dni w tygodniu – to komfortowe rozwiązanie dla wszystkich studentów, którzy myślą o podjęciu pracy. Znaczna część pracodawców deklaruje chęć zatrudnienia młodych osób dysponujących przynajmniej dwoma pełnymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych – studenci WSB to dla nich idealni kandydaci. Właśnie dzięki temu studia w Wyższej Szkole Bankowej zyskały miano studiów najchętniej wybieranych przez osoby pracujące lub planujące podjąć pracę. 

 

Czy warto łączyć studia z pracą?

  • Obecni pracodawcy wymagają od potencjalnego pracownika nie tylko ukończenia perspektywicznych studiów, ale również doświadczenia, które może zdobyć wyłącznie na praktykach, stażach i w pierwszej pracy.
  • Łączenie studiów z pracą umożliwia niektórym osobom kontynuowanie edukacji – bez stałego źródła dochodu nie byłyby w stanie opłacić kosztów związanych z utrzymaniem się w innym mieście.
  • Podjęcie pracy zawodowej to świetny sposób na bieżącą naukę teoretycznych zagadnień w praktyce. Student poprzez ciągły kontakt ze studiowaną dziedziną wiedzy ma szansę stać się prawdziwym specjalistą w danej branży.
  • Studia w Wyższej Szkole Bankowej są uznawane za studia najchętniej wybierane przez osoby pracujące lub planujące działania zawodowe jeszcze w czasie edukacji. Atrakcyjny rozkład zajęć i dopasowany do wymogów rynku program gwarantuje studentowi przynajmniej dwa pełnie dni wolne od zajęć dydaktycznych, co z kolei umożliwia aktywność pozalekcyjną.

 

Sprawdź ofertę studiów podyplomowych na WSB.

 

Wróć do spisu artykułów >