Rekrutacja na studia - zasady dla kandydatów

Wybór kierunku studiów to jedna z pierwszych dorosłych decyzji, która bez wątpienia ma niebagatelny wpływ na resztę życia, głównie na gruncie zawodowym. Co roku tysiące maturzystów staje przed koniecznością wyboru studiów, które będą zgłębiać w kolejnych latach. I choć zadanie nie jest proste, ostatecznie wszystkim udaje się na czas sprecyzować swoje zainteresowania, oszacować umiejętności, a aspiracje zawodowe osadzić w realnym kontekście i powiązać z konkretnymi uczelniami. Poniżej dowiecie się, jak przebiega rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Bankowej (zarówno na studia I stopnia – licencjackie lub inżynierskie, studia II stopnia - magisterskie, jak i podyplomowe) i jak się do niej przygotować.

 

Studia w WSB - dla kogo?
Dobre wieści: studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) może zostać każdy, kto posiada wykształcenie średnie, poparte świadectwem maturalnym. Zapisów można dokonać online, korzystając z formularza zapisów, który pozwoli ci sprawnie przejść przez proces rekrutacji krok po kroku, lub osobiście w Biurze Rekrutacji. Jeśli wybierzesz pierwszą opcję, system automatycznie wygeneruje właściwe formularze, które należy wypełnić, a następnie zostaną one przesłane na wskazany adres e-mail. Osoby, które wezmą udział w rekrutacji na studia odpowiednio wcześnie, niejako „rezerwują” sobie miejsca i korzystają z aktualnej promocji na niższe czesne.

 

Naukę na studiach II stopnia mogą podjąć wszyscy, którzy zdobyli dyplom ukończenia studiów I stopnia. Proces rekrutacji jest podobny – wystarczy skorzystać z formularza online. O przyjęciu na studia decyduje kolejność rejestracji. Analogicznie też przebiega rekrutacja na studia podyplomowe: słuchaczem kursów prowadzonych w tym trybie może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym (rozumianym jako licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Pamiętając, że o przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń, jak najszybciej wybierz interesujący cię kierunek, wypełnij formularz zapisów online, a wygenerowane tą drogą druki i pozostałe dokumenty wyślij pocztą lub dostarcz osobiście nie później niż 14 dni od daty zapisu online. Zostaniesz poinformowany o terminie rozpoczęcia zajęć dwa tygodnie przed planowanym zjazdem. Jeśli dodatkowo jesteś absolwentem WSB, możesz spodziewać się specjalnych zniżek.

 

Jakich dokumentów potrzebujesz?
Jeśli starasz się o przyjęcie na studia I stopnia, wypełnij kwestionariusz, podanie, ślubowanie, umowę w dwóch egzemplarzach, przynieś kserokopię świadectwa maturalnego, a także ukończenia szkoły średniej, 2 zdjęcia (wykonane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zdjęć do dowodu osobistego) i ksero dowodu osobistego. Bez obaw, jeśli nie zdążysz zgromadzić potrzebnych dokumentów na czas, brakujące elementy możesz wysłać listem poleconym lub osobiście dostarczyć do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie. Żeby poznać więcej szczegółów dotyczących rekrutacji na studia I stopnia w konkretnym mieście, sprawdź odpowiednio BydgoszczChorzówGdańskGdynięOpolePoznańSzczecinToruń i Wrocław.

 

Jeśli chciałbyś zostać słuchaczem studiów podyplomowych w WSB, musisz przygotować kwestionariusz i podanie (oba dokumenty zostaną wygenerowane z formularza zapisów online), umowę w dwóch egzemplarzach, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kolorowe zdjęcie wykonane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wykonywaniu zdjęć do dowodu osobistego.

 

Wróć do spisu artykułów >