Public Relations

Public relations – studia I stopnia
Wyższe Szkoły Bankowe, które znajdują się w 10 polskich miastach, mają w swojej ofercie nowoczesne i atrakcyjne specjalności na studiach pierwszego stopnia z szeroko rozumianego zakresu public relations. Główną zaletą proponowanych przez nas kierunków studiów jest nauka w postaci warsztatów poparta analizą przypadków (case studies), dzięki czemu studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Proponujemy stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz niestacjonarne studia podyplomowe.

 

Co kryje się pod określeniem public relations?
Pochodzące z języka angielskiego określenie public relations, w skrócie PR, oznacza relacje publiczne, kontakt z otoczeniem. Jest to kształtowanie stosunków między podmiotem (firmą, instytucją, konkretną osobą), a jego otoczeniem. Działania PR mają na celu kreowanie pozytywnego wizerunku tego podmiotu oraz uzyskanie przez niego akceptacji, życzliwości i uznania ze strony otoczenia.

 

Specjaliści od PR muszą zdefiniować grupę docelową, do której kierować będą swoje działania, dzięki czemu będą mogli dostosować do niej ofertę. Nacisk kładziony jest między innymi na zarządzanie informacją, stworzenie świadomości istnienia danego podmiotu i pomoc w zbudowaniu jego dobrego wizerunku oraz zaufania do niego. PR jest również strategicznym elementem zarządzania organizacjami, mającym na celu prowadzenie sprawnej, nastawionej na cel i efektywnej komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

 

Do narzędzi public relations w różnych dziedzinach należą między innymi:

  • komunikacja wewnętrzna
  • audyt komunikacyjny,
  • media relations,
  • corporate identity - identyfikacji wizualna firmy, produktu i usługi,
  • organizacja przedsięwzięć,
  • investor relations,
  • e-PR,
  • monitoring mediów tradycyjnych i elektronicznych,
  • zarządzanie kryzysowe,
  • lobbing.

 

Znaczenie public relations w biznesie
Ponieważ public relations ma na celu uzyskanie dla podmiotu zrozumienia, wiarygodności i wsparcia, jak i nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych kontaktów z przedstawicielami mediów i odbiorcami, jak i rozwiązywanie i łagodzenie sytuacji spornych i zagrażających reputacji podmiotu, jego obecność w biznesie nie jest bez znaczenia. To właśnie specjaliści od PR pomagają firmom, osobom i organizacjom zdobywać klientów, odbiorców, sympatyków i wsparcie.

 

Dlaczego warto wybrać studia z zakresu public relations?
Oferowane przez Wyższe Szkoły Bankowe specjalności studiów z szeroko rozumianego public relations obejmują wiedzę między innymi z zakresu mediów, dyplomacji, strategii i technik sprzedaży, biznesu międzynarodowego, zarządzania informacją, przedsiębiorstwem, projektami oraz zasobami ludzkimi.
Studia z dziedziny public relations pozwalają zdobyć wiedzę o rynku oraz uczą prowadzenia właściwej i skutecznej komunikacji z jego najważniejszymi uczestnikami, jakimi są media oraz odbiorcy, klienci. Zajęcia, na których liczy się przede wszystkim praktyka, przygotowują do atrakcyjnej pracy w działach marketingu lub PR, jak i innych, w których liczy się umiejętność strategicznego lub też korporacyjnego komunikowania.

 

Znajdź studia z zakresu public relations dla siebie:

 

Wróć do spisu artykułów >