Kryminologia i kryminalistyka - nowe podejście do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego

Kryminalistyka - w dużym skrócie - jest nauką o wykrywaniu przestępstw. Byłoby jednak znacznym uproszczeniem sprowadzać tę dziedzinę wiedzy jedynie do czystej teorii pogłębionej o rys historyczny. Zakres tej nauki obejmuje bowiem również praktyczne wskazówki dotyczące dowodzenia oraz działań profilaktycznych.  Z tych względów została podzielona na trzy jednakowo ważne segmenty: wykrywczy, dowodowy oraz, wspomniany już, profilaktyczny. Kryminalistyka to nauka biologiczno–techniczna, która daje podwaliny do doskonalenia umiejętności z zakresu techniki kryminalistycznej i taktyki kryminalnej. Kryminologia z kolei to nauka socjologiczna, która bada przyczyny odpowiedzialne za sprowadzenie człowieka na drogę przestępstwa. W tym celu bada się środowisko: rodzinę oraz przyjaciół, a także warunki, w jakich dorosły człowiek przebywa na co dzień, rozszerzone o obiektywne czynniki, które mogą mieć decydujący wpływ na jego aspołeczne zachowania. Uczelnie WSB zapraszają studentów na nowo otwartą specjalność, Kryminologia i kryminalistyka, która gwarantuje praktyczne przygotowanie do pracy w służbach specjalnych oraz, szeroko pojętym, sektorze społeczno–politycznym i gospodarczym.

 

Nowy kierunek na WSB  - wzmocnienie struktur nowoczesnego państwa
Złożona sytuacja polityczna we współczesnym świecie połączona z realnym zagrożeniem zorganizowanym terroryzmem sprawia, że coraz więcej uwagi poświęca się potrzebie zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego w nowocześnie zarządzanym państwie. Studia I stopnia na specjalności Kryminologia i kryminalistyka  w Wyższych Szkołach Bankowych pozwalają zyskać kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności, niezbędne do tego, by to bezpieczeństwo zachować w ramach pracy w zorganizowanych strukturach państwowych. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym – w ten sposób uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które już są aktywne na rynku pracy, ale chciałyby poszerzyć spektrum zdobytej wiedzy i skorzystać z nowych możliwości zatrudnienia. Absolwenci opisywanej specjalności opanują metody i techniki, a także podstawowe narzędzia, które służą do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych. Poznają także teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej przestępczości, psychologii osobowości, a także identyfikacji zachowań przestępczych i negocjacji. W trakcie nauki na wspomnianej specjalności poznają również i przyswoją podstawy prawa karnego oraz prawa karnego procesowego i ich praktyczne zastosowanie.

 

Specyfika wykładanych zajęć, a także zakres zdobytej podczas studiów wiedzy, sprawia, że absolwenci specjalności Kryminologia i kryminalistyka są doskonałymi kandydatami do ubiegania się o pracę w:

  • policji,
  • straży granicznej,
  • prywatnych firmach ochroniarskich,
  • agencjach detektywistycznych,
  • czy tak elitarnych jednostkach jak ABW, CBŚ czy CBA.

 

Praktyczny charakter studiów
Specjalność Kryminologia i kryminalistyka ma charakter interdyscyplinarny, a związana z nią metodologia jest pokrewna naukom empirycznym, biologicznym i społecznym. Program studiów – oprócz teorii, która daje niezbędne wprowadzenie m.in. do wiktymologii, zakłada przeprowadzenie zajęć praktycznych z zakresu prowadzenia czynności operacyjno–rozpoznawczych, przesłuchań (zarówno świadka, jak i podejrzanego), ekspertyz kryminalistycznych oraz niekonwencjonalnych metod śledczych. Przyswojona w procesie nauki wiedza pozwala późniejszym absolwentom z powodzeniem ubiegać się o pracę w wymiarze sprawiedliwości, służbach mundurowych czy choćby sektorze bankowym i skarbowym.

 

Specjalność Kryminologia i kryminalistyka dostępna jest m.in. na kierunku:

 

Wróć do spisu artykułów >