Jaki zawód wybrać - zobacz zawody pewnej przyszłości

Rynek pracy podlega ciągłym przeobrażeniom wynikającym m.in. ze zmian demograficznych dokonujących się w społeczeństwie, z dynamicznego rozwoju nowych technologii i umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Czynniki te kształtują zawody przyszłości – profesje, których przedstawiciele będą poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Dostosowanie ścieżki edukacji do wymagań rynku znacznie zwiększa szanse na znalezienie przez absolwenta uczelni pracy w wyuczonym zawodzie. Pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie zwłaszcza na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Pierwszym krokiem, aby osiągnąć taki status jest wybór właściwego kierunku studiów, który pozwoli zdobyć zawód z przyszłością. Sektory, w których odnotowuje się wysokie zapotrzebowanie na pracowników, to m.in.:

 • sektor IT,
 • sektor finansowy,
 • sektor e-marketingu.

 

Szczególnie w branży IT mamy do czynienia z tzw. rynkiem kandydata, co oznacza, że popyt na pracowników przewyższa ich podaż. Inne zawody z przyszłością to m.in. coach i pedagog osób starszych. Poza pracownikami umysłowymi określonych branż, brakuje również wykwalifikowanych pracowników fizycznych: hydraulików, mechaników, spawaczy. Według raportów obrazujących sytuację na polskim rynku pracy, są oni jednymi z najbardziej poszukiwanymi fachowców.

 

Zawody przyszłości

Specjaliści IT

Profesje związane z branżą IT to bez wątpienia zawody z przyszłością - według prognoz liczba miejsc pracy w tym sektorze zwiększy się o 58 procent, z około 182 tysięcy w 2012 roku, do 286 tysięcy w 2020 roku. W tej grupie zawodowej przewidywany jest najszybszy wzrost zatrudnienia oraz wysokości zarobków ze względu na:

 

Dynamiczny rozwój technologii, zarówno w biznesie, jak i w obszarze życia prywatnego.

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT – już teraz rynek odczuwa ich brak, są kierunki informatyczne, w których specjaliści od razu znajdują zatrudnienie.

Konkurencyjność rynku i wkraczanie na polski rynek firm zachodnich - pracodawcy rywalizują o specjalistów IT bardzo dobrymi zarobkami, a także innymi profitami, w tym dodatkową opieką medyczną czy służbowym samochodem.

Rozwój rynku mobilnego – według raportu „Perspektywy rozwojowe Mobile Online w Polsce” w ciągu najbliższych kilku lat urządzenia mobilne staną się najważniejszym narzędziem korzystania z Internetu. Czas podłączenia przeciętnego użytkownika do sieci za ich pomocą będzie dłuższy niż w przypadku urządzeń stacjonarnych.

Problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy nie będą mieli zatem specjaliści związani z programowaniemzarządzeniem zasobami sieciowymitechnologiami informatycznymi i teleinformacyjnymi.

 

Zobacz kierunki informatyczne na WSB

 

Finansiści, doradcy, księgowi

Według raportu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, w którym wymienione są zawody przyszłości 2020, za 5 lat branża finansowa będzie zatrudniała o 43% więcej osób niż było to w roku 2012.  Poszukiwani będą:

 • doradcy kredytowi i inwestycyjni,
 • analitycy kredytowi i finansowi,
 • księgowi,
 • sprzedawcy produktów finansowych.

 

Już teraz pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na specjalistów od spraw finansowych, co wynika m.in. z coraz węższych specjalizacji w tym sektorze. Jak podkreślają znawcy rynku, znalezienie dobrego finansisty jest trudnym zadaniem. Jednocześnie są oni wysoko wynagradzani, dlatego jest to praca z przyszłością – dobrze płatana i poszukiwana.

 

Studia to podstawa, aby zdobyć jak najlepszy zawód i pracować w sektorze finansowym, jednak równie ważne są:

 

Doświadczenie, w tym odbyte praktyki i staże – najlepiej, kiedy wszystkie etapy nauki i rozwoju, w tym temat pracy magisterskiej, podejmowane kursy, szkolenia i praktyki, dotyczą obszaru finansów, z którym osoba wiąże swoją przyszłość.

Certyfikaty i licencje potwierdzające kwalifikacje, szczególnie międzynarodowe, takie jak CFA, ACCA, CIMA czy CIA - certyfikaty nie tylko podnoszą szansę na znalezienie pracy w branży finansowej, ale również wpływają na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia.

Znajomość języków obcych – w dobie globalizacji specjaliści do spraw finansowych powinni biegle posługiwać się co najmniej językiem angielskimi – jest to niezbędne, aby na bieżąco śledzić i analizować sytuację na rynkach światowych oraz szybko uzyskiwać inne przydatne dane i informacje. Ponadto znajomość języków obcych, w tym także niemieckiego, francuskiego czy hiszpańskiego jest wysoko ceniona przez pracodawców ze względu na rozwój firm międzynarodowych na rynku polskim.

Od pracowników działów finansowych coraz częściej oczekuje się również umiejętności technicznych. Doceniana jest znajomość nowoczesnych technologii wykorzystywanych w bankach i innych instytucjach finansowych, a także zarządzanie nimi.

 

Zobacz kierunek finanse i rachunkowość na WSB

 

Coache i konsultanci

Coache i konsultanci to zawody przyszłości 2020 – z ich pomocy będą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa różnych branż. W 2013 roku 15% firm deklarowało korzystanie z coachingu, jednak odsetek ten systematycznie rośnie. Coraz większe zainteresowanie usługami coachów i konsultantów wynika z następujących czynników:

 

Na współczesnym rynku pracy rozwinięte kompetencje miękkie podnoszą wartość potencjalnego pracownika - od zatrudnionych oczekuje się m.in. zdolności współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, a od kadry wyższego szczebla umiejętności zarządzania zespołem i motywowania pracowników. 

Wyspecjalizowane odmiany coachingu pomagają w efektywnym zarządzaniu różnymi sferami życia – life coaching nastawiony jest na rozwiązywanie życiowych problemów, biznes coaching usprawnia biznes, coaching finansowy podnosi świadomość wydawania, oszczędzania i inwestowania pieniędzy, co przynosi wymierne korzyści materialne. 

Na rynku liczy się doświadczenie i ekspercka wiedza – standardem w biznesie staje się korzystanie z usług konsultantów, czyli doświadczonych specjalistów z danej dziedziny, którzy wynajmowani są do przeprowadzania zmian i rozwiązywania określonych problemów w przedsiębiorstwie.

 

Potrzebną wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu i mentoringu można zdobyć na kursach i studiach psychologicznych oraz podyplomowych. Przygotowują one do pracy m.in. w:

 • firmach doradztwa personalnego
 • działach HR przedsiębiorstw
 • firmach headhunterskich
 • urzędach pracy
 • i wielu innych instytucjach, w których czynnik ludzki uważany jest za klucz do sukcesu całego przedsiębiorstwa.

 

Zobacz kierunek psychologia w biznesie na WSB

 

Marketerzy internetowi i content marketerzy

Marketerzy internetowi i content marketerzy to zawody przyszłości, których rosnąca rola na rynku pracy jest spowodowana:

 

Stałym rozwojem nowych technologii, któremu towarzyszy powszechny dostęp do Internetu. Czynniki te sprawiają, że działania marketingowe w znacznym stopniu przenoszą się do sieci. Jest to naturalny trend podążania za zachowaniem konsumentów – według badań przeprowadzonych przez IRCenter i ResearchNow aż 99% polskich internautów wyszukuje w Internecie informacji o produktach i usługach.

 

Wzrostem użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych. Obecnie wyszukiwania za pomocą urządzeń mobilnych przekroczyły wyszukiwania z komputerów osobistych. W związku z tym firmy muszą dostosować swój przekaz do zmieniających się zachowań konsumentów, a wśród zawodów przyszłości znajdą się specjaliści z zakresu e-marketingu umiejący tworzyć skuteczne strategie marketingu mobilnego.

 

Rosnącą świadomość firm i dostrzeganie faktu, że inwestowanie w marketing internetowy oraz content marketing jest niezbędne do zbudowania lub utrzymania pozycji rynkowej. Działania w Internecie pomagają nie tylko polepszać wyniki sprzedaży, ale również budować społeczność wokół marki oraz kreować wizerunek marki-eksperta, co ma ogromne znaczenie dla jej wizerunku. Szczególna w tym rola content marketingu. Konsekwencją tego jest stały wzrost nakładów na content marketing oraz rosnące zainteresowanie nim:

 • Według raportu „Digital Trends for 2013”, wykonanego przez Econsultancy and Adobe, w 2013 roku 700 marketerów z USA i Europy wskazało content marketing jako największą szansę na wzrost sprzedaży.
 • Również Google Trends pokazuje na stały wzrost zainteresowania content marketingiem w Polsce i na świecie – według prognoz GT trend ten będzie się utrzymywał. W związku z tym marketer internetowy oraz content marketer to zawody z przyszłością, na które rynek będzie zgłaszał zapotrzebowanie.

 

Zobacz kierunki z obszaru zarządzania, marketingu i nowych mediów na WSB

 

Pedagodzy osób starszych i pedagogika specjalna

Młode osoby, które zastanawiają się, jaki zawód wybrać, powinny brać pod uwagę ciągłe zmiany dokonujące się w społeczeństwie. Przeobrażenia demograficzne w znacznym stopniu kształtują rynek pracy i popyt na przedstawicieli określonych zawodów. Dane są jednoznaczne – społeczeństwo starzeje się i proces ten będzie postępować:

 

W 2010 roku osoby 60-letnie i starsze stanowiły 19,7% populacji.  Próg demograficznej starości zostaje natomiast przekroczony, kiedy min. 12% osób w danym społeczeństwie przekroczy 60. rok życia.

 

Zgodnie z prognozami demograficznymi w 2035 roku 22% Polaków będzie miało ponad 65 lat.

Taki stan rzeczy sprawia, że na rynku będzie coraz większe zapotrzebowanie na osoby przygotowane do opieki na ludźmi starszymi. Nie oznacza to jedynie troski o zdrowie seniorów, ale również ich aktywizację. W związku z tym pedagodzy osób starszych oraz pedagodzy specjalni określani są jako zawody przyszłości. Popyt na przedstawicieli tych profesji już teraz generowany jest m.in. poprzez konieczność realizacji założeń polityki senioralnej przyjętej przez rząd na lata 2014-2020, tj. wydłużenia okresu aktywności zawodowej, społecznej i obywatelskiej osób starszych.

 

Zobacz kierunki pedagogiczne na WSB

 

Pracownicy fizyczni

Wykonywanie pracy fizycznej w czasie studiów może podnieść szanse zawodowe przyszłych absolwentów. Dla pracodawców ważne jest bowiem czy osoba ubiegająca się o dane stanowisko podejmowała jakąkolwiek aktywność zawodową, a co za tym idzie rozumie specyfikę pracy, relacji szef-pracownik i obowiązków wynikających z zatrudnienia. Pracodawcy doceniają osoby, które pracowały zarobkowo, ponieważ uczy to:

 • współpracy w grupie,
 • punktualności,
 • obowiązkowości,
 • kompetencji miękkich.

Dobrze jest również podejmować pracę fizyczną związaną z kierunkiem edukacji. Przykładowo praca kelnera czy barmana dla studentów kierunków związanych z zarządzaniem może stanowić pierwszy krok do zostania menadżerem restauracji, agencji eventowych czy klubów. Aby zdobyć zawód przyszłości trzeba zrobić pierwszy krok – może być nim praca fizyczna będąca dobrym uzupełnieniem studiów. 

 

Kierunek Rozwoju – darmowy test predyspozycji zawodowych

Czym jest test predyspozycji zawodowych

Test predyspozycji zawodowych, dostępny na stronie internetowej kierunekrozwoju.pl , to cenne narzędzie dla wszystkich osób, które stoją przed wyborem dalszego kierunku kształcenia. Ułożony przez doświadczonego doradcę zawodowego pomaga podjąć decyzję o wyborze studiów, a w konsekwencji – przyszłego zawodu. Osoba wypełniająca darmowy test predyspozycji zawodowych otrzymuj propozycje branż i kierunków studiów, które są zgodne z jej zainteresowaniami, preferencjami i osobowością. Test kompetencji zawodowych dedykowany jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycielom. Pierwszym pomaga w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, dla drugich jest skutecznym narzędziem do przeprowadzenia testu predyspozycji zawodowych wśród uczniów.

 

Jak wypełnić test predyspozycji zawodowych Kierunek Rozwoju

 

Test predyspozycji zawodowych składa się z dwóch części:

Pierwsza część dotyczy preferencji oraz zainteresowań i składa się z 12 pytań po 7 stwierdzeń - przy każdym ze stwierdzeń znajduje się skala od 1 do 7. Im wyższa cyfra, tym stwierdzenie lepiej pasuj do danej osoby.

Druga część dotyczy osobowości i składa się z 20 pytań po 2 stwierdzenia – uczestnik zaznacza jedno z dwóch stwierdzeń, które lepiej do niego pasuje.

 

Darmowa aplikacja (Android i iOS)

Test predyspozycji zawodowych, jako element aplikacji Kierunek Rozwoju, dostępny jest również na urządzenia mobilne z systemem Android oraz iOS. Aplikacja Kierunek Rozwoju jest kompleksowym narzędziem, które nie tylko wskazuje predyspozycje zawodowe, ale również podpowiada, jak stawiać pierwsze kroki na rynku pracy, np. przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej.

 

Aplikacja Kierunek Rozwoju zawiera:

 

Test predyspozycji zawodowych wraz z wynikami: opinią na temat preferencji i osobowości, sugerowanych zawodów, branż oraz kierunków studiów.

Materiały: znajdują się w nich praktyczne porady na temat tego, jak czytać ogłoszenie o pracę, jak napisać CV, a także jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej.

Aktualności – przydatne informacje i ciekawostki dla przyszłych studentów oraz osób już studiujących, np. porady jak połączyć pracę, studia i pasję.

 

Wróć do spisu artykułów >