Jak zrobić dobrą prezentację? 5 kroków do dobrej prezentacji

Jedną z najczęstszych metod zaliczenia ćwiczeń czy konwersatoriów na studiach jest przygotowanie prezentacji z tematu związanego z danym przedmiotem, a następnie przedstawienie jej wykładowcy i pozostałym studentom. Umiejętność robienia ciekawych i spójnych prezentacji przyda się także później – już w pracy zawodowej. Dotyczy to zwłaszcza osób, które planują karierę w korporacji lub agencji reklamowej.

 

1. Zrób niezbędny research

To właśnie od tego kroku należy rozpocząć przygotowanie prezentacji. Warto dokładnie przeanalizować przydzielony temat i zastanowić się, jakie wiadomości powinny się znaleźć w prezentowanym referacie. Informacji należy szukać w różnych źródłach, jednak najlepiej opierać się na monografiach, książkach i opracowaniach naukowych. Artykuły z Internetu i prasy mogą służyć uzupełnieniu prezentacji o ciekawe i aktualne przykłady.

 

2. Przygotuj plan prezentacji

Jeśli wszystkie niezbędne materiały zostały już zgromadzone, kolejnym krokiem jest przygotowanie planu prezentacji. Swoje wystąpienie warto uzgodnić z prowadzącym zajęcia. Przy ustalaniu kolejności poruszanych zagadnień należy pamiętać o właściwej formie – prezentacja powinna rozpoczynać się krótkim wprowadzeniem do omawianego tematu. W rozwinięciu warto zawrzeć najważniejsze informacje; tę część można zakończyć krótkim zbiorem ciekawostek. W podsumowaniu należy umieścić wnioski i w kilku punktach streścić to, co zostało zawarte w rozwinięciu.

 

3. Nie umieszczaj wszystkiego w prezentacji

Studenci często zapominają o tym, że nie wszystko, o czym będą mówić, powinno być umieszczone na slajdach. W samej prezentacji powinny znaleźć się jedynie najważniejsze punkty i hasła-klucze; można umieścić także wnioski, ale sformułowane równoważnikami zdań. Student omawiający kolejne slajdy powinien jedynie posiłkować się tym, co zawarł w prezentacji.

 

4. Zadbaj o wizualną stronę prezentacji

Przy przygotowaniu prezentacji warto zadbać także o jej wizualną stronę. Fantazyjne przejścia między slajdami i wyszukane tła nie są mile widziane – wystarczy, że prezentacja jest przejrzysta, kolor czcionki i tła współgrają ze sobą i nie utrudniają odczytania treści, a ilość informacji zawartych na slajdach umożliwia swobodne notowanie.

 

5. Umieść odnośniki, linki i bibliografię

Na końcu prezentacji powinna znaleźć się bibliografia, czyli wykaz źródeł, z których student korzystał, przygotowując prezentację. Warto umieścić także linki do kilku artykułów naukowych, w których poruszane jest omawiane zagadnienie. Prezentację można wzbogacić o film i infografiki, co uczyni ją ciekawszą dla odbiorców.

 

Wróć do spisu artykułów >