Dyplom licencjata - jakie daje możliwości?

Kolejne etapy wyższej edukacji obejmują odpowiednio studia I i II stopnia. Pierwsze z wymienionych kończą się po 3 latach otrzymaniem dyplomu licencjata (lub po 3, 5 roku studiowania uzyskaniem tytułu inżyniera) i z założenia mają przygotować studenta do wykonywania pracy zawodowej, podczas gdy kolejne, uzupełniające, dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) mają pogłębić jego wiedzę z konkretnej dziedziny i wprowadzić zainteresowanych rozwojem kariery naukowej. Jest to jednak standardowa droga, którą można, ale nie trzeba podążać.

 

Trzy lata studiowania na wybranym kierunku i dyplom licencjata otwierają bowiem drzwi do różnych możliwości. Dają nie tylko szansę podjęcia pracy w zawodzie, ale są również okazją, by rozpocząć studia na innym kierunku i w innej uczelni, ponieważ nie ma obowiązku pozostawania na swoim wydziale, by uzyskać tytuł magistra. Warunkiem jest jednak pomyślne przejście rekrutacji. W tym wypadku pod uwagę bierze się fakt uzyskania dyplomu licencjata oraz ocenę uzyskaną podczas obrony,  a także średnią ze studiów i wreszcie – kolejność zgłoszeń. Na niektórych kierunkach kandydatów dodatkowo zaprasza się do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy zazwyczaj sprawdza się, między innymi, ogólny poziom wiedzy oraz umiejętność argumentowania tez sformułowanych wcześniej w pracy licencjackiej.

 

Licencjat za granicą
Dzięki przyjęciu przez Polskę zasad Deklaracji Bolońskiej, która zakłada stworzenie wspólnej europejskiej przestrzeni edukacyjnej, lokalne uczelnie spełniają wszelkie wymogi potrzebne, by ich studenci mogli studiować także za granicą. Wprowadzenie trójstopniowego systemu studiowania, wzorowanego na zachodnioeuropejskich systemach edukacyjnych, daje nieograniczone niemal możliwości międzynarodowej wymiany i kontynuowania edukacji poza granicami kraju, z czego wielu studentów chętnie korzysta.

 

Studiuj w WSB
Wyższe Szkoły Bankowe, największa grupa niepublicznych szkół wyższych działających w Polsce, oferuje swoim studentom możliwość wyboru studiów I stopnia (licencjackich) na wielu atrakcyjnych kierunkach. Starając się również sprostać wymaganiom osób czynnych zawodowo, naukę zorganizowano tak, by jak najbardziej ułatwić pogodzenie jej z pracą. Wybierając studia pierwszego stopnia w WSB, studenci zyskują pewność, że przyswajana przez nich wiedza będzie miała wymiar praktyczny i przydatny w pracy zawodowej. Poziom zajęć w  WSB, a także organizacja życia studenckiego zostały docenione nie tylko wśród pracodawców zatrudniających absolwentów szkół wyższych, ale także, a nawet przede wszystkim, wśród studentów, ponieważ Wyższe Szkoły Bankowe są najczęściej wybieranymi niepublicznymi uczelniami w Polsce.

 

Sprawdź dostępne kierunki >

 

Wróć do spisu artykułów >