Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe - studia I stopnia, studia II stopnia i podyplomowe
Wyższe Szkoły Bankowe, mieszczące się w 10 polskich miastach Polski, oferują szeroką gamę studiów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Atutem prowadzonych przez nasze uczelnie zajęć jest praktyczna nauka w formie warsztatów oraz case studies, które starannie odzwierciedlają aktualne realia. W naszej ofercie znajdą Państwo studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz zaoczne podyplomowe. Studenci mają więc możliwość zdobycia dyplomu licencjata i magistra, jak i świadectwo studiów podyplomowych,

 

Czym jest bezpieczeństwo wewnętrzne?
Bezpieczeństwo wewnętrzne jest jednym z kluczowych elementów polityki wewnętrznej państwa oraz naczelnym zadaniem polityki zagranicznej. Związane jest z zaspokajaniem potrzeb społeczeństwa zamieszkującego kraj i realizuje się w środowisku złożonym z różnorodnych społeczności. Odnosi się do zagrożeń występujących wewnątrz państwa, takich jak na przykład przestępczość i terroryzm oraz do przeciwdziałania im. Celem narodowej polityki wewnętrznej jest natomiast ochrona państwa i społeczeństwa przed zagrożeniem wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Wśród zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym znajdują się między innymi:

  • bezpieczeństwo lokalne
  • bezpieczeństwo międzynarodowe
  • porządek publiczny
  • ochrona osób i mienia
  • przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej
  • zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
  • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
  • detektywistyka
  • bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne i jego ogromne znaczenie
Żyjemy w dobie globalizacji, kiedy bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne ściśle się ze sobą przeplatają. Zagrożenia zewnętrzne łatwo i szybko przeistaczają się w problemy wewnętrzne, czego najlepszym przykładem mogą być kataklizmy, terroryzm czy przestępczość międzynarodowa, na które kraj narażony jest w stopniu mniejszym lub większym. Są to problemy, które nie uznają granic państw i szybko się rozprzestrzeniają. Ponadto kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego wiąże się również z kontaktem z innymi państwami, jak i osobami, czy organizacjami, zarówno w celu zwalczania ich działalności, jak i wspólnego pokonywania zagrożeń. Kolejnym zadaniem państwa w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego jest tworzenie właściwych aktów prawnych i powoływanie instytucji, mających na celu je egzekwować, a następnie doskonalić je i dostosowywać do panującej w kraju sytuacji. Warto też pamiętać, że w czasach, w których nie brakuje nadużyć gospodarczych, rośnie niezadowolenie z sytuacji politycznej oraz szerzy się wandalizm, specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego jest szczególnie ważne.

 

Dlaczego warto studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne?
Bezpieczeństwo wewnętrzne jest dziedziną wszechstronną, która otwiera szerokie perspektywy zawodowe. Uczelnia jest nowoczesna i dobrze wyposażona i oferuje bogatą wiedzę praktyczną. Studenci uczą się oceniać zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i ryzyka w sytuacjach kryzysowych. Poznają zasady przeprowadzania audytów dotyczących zagrożeń przestępstwami gospodarczymi, uczą się kierować zespołami ludzkimi, zgłębiają tajniki komunikacji z otoczeniem, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania oraz przekazywania informacji. Zdobywają również wiedzę o organizacji i zabezpieczaniu imprez masowych.

 

Zajęcia w Wyższych Szkołach Bankowych prowadzą doświadczeni praktycy, tacy jak prokuratorzy, specjaliści do spraw ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych, pracownicy straży miejskiej, policji, wojska, straży pożarnej, sztabów zarządzania kryzysowego w administracji państwowej i samorządowej. Studia pozwalają zdobyć dodatkowe certyfikaty poświadczające kompetencje zawodowe.

 

Znajdź studia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego dla siebie:

Wróć do spisu artykułów >