Pierwsza praca po studiach - formalności i o czym trzeba pamiętać

Podczas ubiegania się o wymarzoną pracę, zarówno wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje, jak i kwestie osobowościowe, mają bezpośredni wpływ na autoprezentację oraz pomyślne zakończenie etapu rekrutacyjnego. O czym należy pamiętać, szukając pierwszej pracy po studiach? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak kierować swoją ścieżką kariery, aby nie obawiać się późniejszego debiutu na rynku pracy.

 

Zdobycie pierwszej pracy po studiach to ważny moment w życiu niemalże każdego młodego człowieka. Wielu studentów zastanawia się, w jaki sposób zapewnić sobie dobry start w przyszłość. Kluczem do odniesienia sukcesu, jest zdobywanie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów. Pracodawcy lubią osoby aktywne, które wytrwale podnoszą swoje kwalifikacje i elastycznie dostosowują je do zmieniającej się rzeczywistości. Co zrobić, aby po studiach stać się atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy?

 

Biura Karier na uczelniach

Uczelnie wyższe, w tym Wyższe Szkoły Bankowe, podejmują działania na rzecz lepszego dopasowania kształcenia do potrzeb gospodarczo-ekonomicznych, a także ułatwiają studentom i absolwentom wejście na rynek pracy za pośrednictwem uczelnianych biur karier. Zajmują się one prowadzeniem doradztwa zawodowego, dostarczają informacji o możliwościach podnoszenia kwalifikacji, udostępniają oferty dotyczące pracy, staży oraz praktyk, jak i nawiązują i utrzymują kontakt z potencjalnymi pracodawcami. Ponadto, działalność tego rodzaju placówek jest rozszerzana o doradztwo w zakresie kreowania własnego wizerunku, poradnictwo prawne (prawo pracy, przepisy BHP, itp.), jak i w zakresie prowadzenia działalności artystycznej, czy zakładania organizacji pozarządowych.

 

Najczęstszą formą działalności biur karier jest pozyskiwanie oraz udostępnianie ofert pracy, staży oraz praktyk studenckich, które są bardzo ważnym elementem kształcenia. Ukierunkowują na doskonalenie kompetencji studentów lub absolwentów studiów wyższych oraz przygotowują do wejścia na rynek pracy. Biura karier to także miejsca konsultacji z doradcami zawodowymi, którzy pomagają w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz wyznaczaniu ścieżki kariery zawodowej.

 

Praktyki i staże – karta przetargowa na rynku pracy

Wykształcenie już dawno przestało być przepustką do znalezienia atrakcyjnego stanowiska. Młodym ludziom, świeżo po studiach, ciężko wkroczyć na rynek pracy, ponieważ pracodawcy preferują zatrudnianie osób z doświadczeniem oraz odpowiednimi kwalifikacjami. Z tego powodu coraz więcej studentów dostrzega wagę doświadczenia zawodowego i podejmuje pracę już w trakcie pierwszych lat nauki.

 

Praktyki studenckie odbywają się na mocy umów, które są zawierane przez szkoły wyższe z wybranymi przez studentów pracodawcami. Udział w praktykach lub stażach umożliwia wykorzystanie w praktyce wiedzy, którą nabywa się podczas studiów. Praktykanci i stażyści mają możliwość asystowania podczas realizacji zadań przez etatowych pracowników oraz wykonywania indywidualnych projektów, które wspomagają pracę danej instytucji czy przedsiębiorstwa. Dodatkowym aspektem skorzystania z praktyk studenckich, jest zapoznanie się z charakterem pracy w określonej dziedzinie, rozwinięcie zawodowej sieci kontaktów w interesującym obszarze oraz rozpoznanie danej branży.

 

Praktyki dają przedsiębiorcom możliwość zweryfikowania kompetencji przyszłych kandydatów do pracy. Pozytywne opinie byłych praktykantów na temat środowiska pracy (wdrożenia, dostępu do odpowiednich systemów, czy technologii), mogą służyć do budowania silnej pozycji atrakcyjnego pracodawcy, dla danej grupy docelowej. Udało ci się dostać na praktyki? Nie bój się mówić o swoich oczekiwaniach. Czas, który spędzisz u tymczasowego pracodawcy, powinien być przez ciebie wykorzystany jak najowocniej. Po odbyciu praktyk lub stażu masz prawo domagać się referencji od pracodawcy, które są informacją zwrotną na temat obowiązków, jakie były ci powierzane oraz z których się wywiązywałeś.

 

Liczy się zaangażowanie

W trakcie studiów możesz też podjąć różnego rodzaju działania wolontariackie, które nie wymagają angażowania w pełnym wymiarze godzinowym, a mimo to, pozwalają na zbieranie zawodowego doświadczenia. Warto też angażować się w członkostwo w kołach naukowych, organizacjach studenckich, pozarządowych, czy fundacjach. Dobrze zdawać sobie sprawę, że zdobyte podczas studiów doświadczenie zawodowe, bezpośrednio zwiększa twoje szanse na znalezienie stałego zatrudnienia po zakończeniu edukacji.

 

Jak stworzyć atrakcyjne CV?

Przed tym pytaniem stają zarówno ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rynkiem pracy, jak i doświadczeni pracownicy, którzy szykują się do awansu oraz zmiany swojego dotychczasowego stanowiska. Aby dotrzeć do pracodawcy i zaprezentować mu swoje kwalifikacje zawodowe, niezbędna jest odpowiednia autoprezentacja w postaci CV oraz listu motywacyjnego. Ten komplet dokumentów może zaważyć, czy potencjalny pracodawca zaproponuje ci osobiste zaprezentowanie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Prawidłowo przygotowane CV powinno mieć zachowaną przejrzystą strukturę oraz ciąg przyczynowo-skutkowy, który uwzględnia dotychczasową ścieżkę kariery oraz posiadane kwalifikacje. Przy jego konstruowaniu szczególnie pomocny może okazać się poradnik "CV na medal", który możesz pobrać bezpośrednio ze strony WSB.

 

List motywacyjny nie powinien odbiegać od klasycznej formy - powinien zawierać datę, dane adresata, nadawcy, słowo wstępu, rozwinięcie, zakończenie oraz formy grzecznościowe. Zarówno CV, jak i list motywacyjny warto zapisać w formacie PDF - dzięki temu zyskasz pewność, że oba dokumenty nie ulegną modyfikacji i wyświetlą się twojemu pracodawcy w tej samej wersji, co Tobie.

 

Pierwsza praca – formalności

Nowa sytuacja życiowa jest dla każdego sporym wyzwaniem. Osoby młode, które po raz pierwszy wkraczają na rynek i podejmują się podjęcia pierwszej pracy, nie zawsze znają swoje prawa i obowiązki. Na początku większość pracodawców proponuje umowę na okres próbny, która jest zawierana na maksymalnie 3 miesiące. Ten rodzaj umowy może być zawierany z danym pracownikiem tylko raz. Po trzymiesięcznym okresie, pracodawca może zaproponować umowę na czas określony (nowe przepisy pozwalają zawrzeć trzy takie umowy, na okres maksymalnie 33 miesięcy) lub nieokreślony, która jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia, ponieważ zapewnia pracownikowi największe gwarancje kodeksowe.

 

Pamiętaj, że każdą umowę o pracę sporządza się na piśmie i powinna ona zawierać informacje na temat: rodzaju umowy, specyfiki pracy i miejsca jej wykonywania, wymiaru czasu pracy (w Polsce obowiązuje zasadniczo 40-godzinny tydzień pracy), terminu jej rozpoczęcia, jak i wynagrodzenia. Wynagrodzenie powinno być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu, w ustalonym z góry terminie.

 

Co do urlopu, kodeks pracy gwarantuje coroczny, nieprzerwany i płatny wypoczynek. Głównym kryterium podczas naliczania urlopu jest okres zatrudnienia - wraz z upływem miesiąca pracy, zatrudniony uzyskuje prawo do 1/12 przysługującego urlopu. Pracownik może skorzystać także z urlopu bezpłatnego, okolicznościowego, szkoleniowego, macierzyńskiego, czy wychowawczego.

 

Kodeks pracy zawiera także zapisy, które dotyczą obowiązków pracownika względem pracodawcy. Zatrudniony jest zobowiązany do osobistego wykonywania powierzonych mu obowiązków, które są określone w umowie. Przed rozpoczęciem pracy przez nowozatrudnioną osobę, pracodawca wysyła ją na badania lekarskie (które potwierdzają zdolność do pracy) oraz szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

 

Jak zdobyć przewagę nad konkurencją?

Obecnie coraz więcej renomowanych firm proponuje studentom zdobywanie u nich zawodowego doświadczenia. Jest to ogromna szansa na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy, której szkoda byłoby nie wykorzystać. Coraz więcej studentów buduje swoją przewagę konkurencyjną, decydując się na jednoczesne podejmowanie nauki i pracy. Zależy ci na zagwarantowaniu sobie atrakcyjnego zatrudnienia? Już dziś zacznij kształtować ścieżkę swojego zawodowego rozwoju!

 

Wróć do spisu artykułów >