Jak napisać podanie o praktyki studenckie?

Wzór podania.

Większość uczelni wymaga od studentów studiów pierwszego stopnia zaliczenia praktyk studenckich – jest to najczęściej jeden z warunków, który należy spełnić, by móc podejść do egzaminu dyplomowego. Często uczelnia pomaga studentowi w znalezieniu firmy czy instytucji, która przyjmie go na praktyki; wielu pracodawców umieszcza również ogłoszenia, w których poszukują praktykantów. Niezależnie od tego, gdzie będą realizowane praktyki, student powinien najpierw napisać specjalne podanie. Co powinno zawierać?

 

Dane osobowe

Pierwszy element to oczywiście dane osobowe. Pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i e-mail to absolutna podstawa. Warto zwrócić uwagę na to, by e-mail wyglądał możliwie profesjonalnie – często praktykowanym rozwiązaniem jest utworzenie adresu mailowego rozpoczynającego się od pierwszej litery imienia i całego nazwiska. Dane osobowe należy umieścić w lewym górnym rogu.

 

Dane firmy/instytucji

W prawym górnym rogu należy umieścić miejscowość i datę. Poniżej – dane firmy, do której kierowane jest podanie. Konieczna jest nazwa instytucji (chyba że jest to działalność jednoosobowa – wtedy imię i nazwisko właściciela, jeśli firma nie ma nazwy), pod spodem adres.

 

Dlaczego chcemy odbyć praktyki?

Po wpisaniu swoich danych i danych firmy student może przejść do najważniejszej części podania, czyli do treści. Powinien w niej umieścić prośbę o przyjęcie na praktyki wraz z uzasadnieniem – co skłoniło go do wyboru akurat tej instytucji? Jaką ma motywację i czego chciałby się nauczyć, a co oferuje ze swojej strony? Treść podania warto sformułować tak, by odpowiedzieć na pytania podane powyżej.

 

Zakończenie

Podanie należy zakończyć jednym z grzecznościowych sformułowań odnoszących się do zapoznania się pracodawcy ze złożonym podaniem. W prawym dolnym rogu należy umieścić zwrot „Z wyrazami szacunku”, a pod spodem – podpisać się, najlepiej własnoręcznie. Uwaga: należy pamiętać o wyjustowaniu dokumentu i dopracowaniu go pod względem edytorskim.

 

Wróć do spisu artykułów >