Ile trwa i jak wygląda matura z matematyki?

Ile trwa matura z matematyki? Jak wygląda? Jakie przybory można zabrać ze sobą na salę? Te pytania każdego roku zadają sobie maturzyści, którzy przygotowują się do najważniejszego egzaminu w swoim życiu – matury. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym artykule.

 

Ile trwa matura z matematyki?
Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (zdawanej jako przedmiot obowiązkowy) trwa 170 minut. W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się pytania weryfikujące wiedzę ucznia z zakresu rozumienia poszczególnych pojęć, umiejętności ich zastosowania w praktyce, a także zadania o charakterze problemowym.

 

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym, zdawanej jako przedmiot dodatkowy, trwa natomiast 180 minut i polega na rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów matematycznych.

 

Jak wygląda matura z matematyki?
Arkusz egzaminacyjny z matematyki składa się z 3 grup zadań.

 

Pierwsza grupa
Zadania zamknięte – do każdego pytania podane są cztery odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawidłowa. Każde zadanie punktowane jest w skali 0-1. Podczas egzaminu uczeń musi wskazać poprawną odpowiedź i zaznaczyć ją w karcie odpowiedzi dołączonej do arkusza.

 

Druga grupa
Zadania otwarte - wymagają udzielenia krótkiej odpowiedzi wraz z krótkim uzasadnieniem. Tego typu zadania punktowane są w skali 0-2 - w przypadku matury podstawowej lub 0-2, 0-3 bądź 0-4 – w przypadku osób zdających egzamin na poziomie rozszerzonym.

 

Trzecia grupa
Zadania otwarte - wymagają udzielenia bardziej złożonej odpowiedzi. W tym przypadku maturzysta musi staranne przedstawić swój sposób rozumowania oraz umiejętność indywidualnego dobierania najlepszych strategii matematycznych. W zależności od poziomu trudności danego pytania oraz jego rozbudowania, maturzysta może otrzymać maksymalnie 4, 5 lub 6 punktów (w przypadku matury podstawowej) bądź 5, 6, a nawet 7 punktów (w przypadku matury rozszerzonej).

 

Co ważne, nawet jeśli nie uda się rozwiązać tego typu zadania do końca, bądź w obliczenia wkradnie się błąd, sprawdzający może przyznać punkty cząstkowe.

 

Co można zabrać ze sobą na salę?
Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przygotowała zbiór tablic i wzorów matematycznych, z których mogą korzystać uczniowie podczas wykonywania poszczególnych zadań. Zwykle wręczane są egzaminowanym jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu.

Na maturę z matematyki należy zabrać ze sobą m.in.:

  • dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość egzaminowanej osoby;
  • długopis lub pióro z czarnym wkładem;
  • linijkę;
  • cyrkiel;
  • kalkulator prosty – umożliwiający dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie oraz obliczanie procentów i pierwiastków kwadratowych.

 

Informacje zawarte w niniejszym artykule dotyczą egzaminu maturalnego z matematyki 2017.

 

Wróć do spisu artykułów >

 


Zobacz ofertę studiów w WSB w Twoim mieście:

Powtórz przed maturą materiał z matematyki: wsb.pl/matematyka