Lifelong learning

Ofertę studiów i szkoleń tworzymy dla osób pracujących w różnych branżach, w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami, zawsze jednak na podstawie badań i potrzeb płynących z rynku pracy. Nasze uczelnie oferują studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe, szkolenia oraz studia MBA.

Programy kształcenia powstają po konsultacjach z ekspertami zatrudnionymi w danej branży. To oni wiedzą najlepiej, jakie umiejętności musi nabyć student lub słuchacz, aby w przyszłości ubiegać się o wymarzone stanowisko, zdobyć awans lub zmienić miejsce pracy.

Na wielu z naszych uczelni powołaliśmy Rady Biznesu - grupy ekspertów składające się z kadry kierowniczej reprezentującej partnerów biznesowych. Ich celem jest dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dzięki opiniom i rekomendacjom przedstawicieli pracodawców mamy pewność, że nasi studenci poszerzają swoją wiedzę o najbardziej potrzebne kompetencje.

Szerokie możliwości wyboru

Nasze uczelnie oferują naukę na wielu stopniach edukacji. Możesz znaleźć coś dla siebie niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju kariery zawodowej się znajdujesz.


Wybierz:

Uniwersytet Każdego Wieku

Ponieważ wiemy jak ważny jest kontakt z kulturą i nauką na każdym etapie życia, stworzyliśmy Uniwersytety Każdego Wieku. Dzięki tej inicjatywie nie tylko promujemy ideę nieustannego kształcenia i poszerzania wiedzy, ale też spełniamy oczekiwania tych, którzy już dawno osiągnęli pełnoletność, a którzy cenią sobie rozrywki intelektualne i są nastawieni na rozwój osobisty niezależnie od wieku, wykształcenia i wykonywanego zawodu. Uniwersytety to atrakcyjne płaszczyzny wymiany doświadczeń i wiedzy oraz nawiązywania nowych przyjaźni.

 

Naszym słuchaczom oferujemy unikalną możliwość uczestnictwa w wykładach, warsztatach, kursach językowych i kołach dyskusyjnych. Wśród gości, których zapraszamy, często są znane osobistości z życia społecznego i kulturalnego.

 

Doktorat w WSB

Wydział Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu, Gdańsku oraz Poznaniu posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Jako pierwsze uczelnie niepubliczne na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych.