Organizacja zdjazdów

Zajęcia odbywają się  w soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 15:30. Studia obejmują 8-10 miesięcy nauki i 8-18 weekendowych zjazdów (w zależności od wybranego kierunku studiów). Całoroczny harmonogram zjazdów uczestnicy otrzymują wraz z zaproszeniem na pierwsze zajęcia, około dwa tygodnie przed pierwszymi zajęciami.

 

Wyjątkiem jest kierunek wycena nieruchomości, na którym część zajęć trwa do godz. 17:00.

 

Poniższa lista harmonogramów uzupełniana jest przez Dział Studiów Podyplomowych na bieżąco. Jeśli w tej chwili nie widzicie Państwo na liście planu zjazdów na wybranym przez siebie kierunku studiów, zachęcamy do kontaktu.

Książki
Materiały dydaktyczne

Uczestnicy przeważnie otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców na zajęcia. Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz przykłady do samodzielnego rozwiązywania. Materiały te, zawierające przykłady z praktyki gospodarczej, są często pomocne w późniejszej pracy zawodowej.

Dyplom
Świadectwo ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego, najczęściej w formie testu, przygotowanie i obrona pracy dyplomowej lub przygotownie projektu indywidualnie lub zespołowo.. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uścisk dłoni
Kierownik studiów

Każdy kierunek studiów ma zapewnioną opiekę kierownika merytorycznego, czyli osoby odpowiedzialnej za organizację procesu dydaktycznego. Kierownik przygotowuje programy studiów i kompletuje kadrę dydaktyczną. Odpowiada także za jakość przygotowanych materiałów i służy radą uczestnikom.

Opiekun studiów

Każdy kierunek studiów podyplomowych ma swojego Opiekuna studiów z Działu Studiów Podyplomowych. Opiekun studiów dba o to, by każdy uczestnik:

  • na bieżąco otrzymywał wszelkie informacje na temat studiów i ich organizacji
  • miał zapewniony dostęp do materiałów dydaktycznych
  • miał stały kontakt z Uczelnią i wykładowcami.

Opiekun pomaga też podczas zjazdów odpowiadać na potrzeby uczestników.

Tryby
Extranet

Extranet to wewnętrzny serwis internetowy stworzony po to, by maksymalnie uprościć przepływ informacji. Po zalogowaniu się do serwisu mogą Państwo sprawdzić m.in.:

  • harmonogram i plan zajęć
  • materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców – zamieszczane na MOODLE
  • katalog Biblioteki WSB
  • aktualne ogłoszenia, zarządzenia władz Uczelni
  • stan opłat za studia.
     
Palec
Zapraszamy do kontaktu

Dział Studiów Podyplomowych

godziny pracy we wrześniu 2021 r.

ul. Augustyna Kośnego 72

Tel.: 77 401 94 21

E-mail: dsp.opole@wsb.wroclaw.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 08:00-16:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 08:00-16:00
piątek: 08:00-16:00