Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi w WSB w Opolu.

Program studiów obejmuje m.in audyt personalny, rekrutacje oraz selekcje w pratkyce i motywowanie pracowników.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
ZZL W ORGANIZACJI - ASPEKT STRATEGICZNY
(48 godz.)
 • Strategia personalna wobec wyzwań rynku (8 godz.) 
 • Controlling personalny (8 godz.) 
 • Kultura organizacyjna (8 godz.) 
 • Employer branding (8 godz.) 
 • System ocen kompetencji pracowniczych (16 godz.) 
REKRUTACJA I SELEKCJA W PRAKTYCE
(40 godz.)
 • Ogłoszenia rekrutacyjne i kanały poszukiwania kandydatów (8 godz.) 
 • Analiza aplikacji (4 godz.) 
 • Rozmowa kwalifikacyjna- pytania, procedura (8 godz.) 
 • Assesment Center (8 godz.) 
 • Adaptacja pracownika  (4 godz.)   
 • Warsztat – rekrutacja w mediach społecznościowych (8 godz.)   
MOTYWOWANIE, ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW I OCENY PRACOWNIKÓW
(32 godz.)
 •  Systemy wynagrodzeń w organizacji (8 godz.) 
 • Wartościowanie stanowisk pracy (8 godz.) 
 • Motywowanie pozafinansowe (8 godz.) 
 • Analiza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych i wdrażanie szkoleń i procesów rozwojowych: instruktaż, coaching, mentoring  (8 godz.) 
PRAWO PRACY W ZZL
(16 godz.)
 • Zasady ochrony danych osobowych (8 godz.)  
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy (8 godz.) 
LUDZIE W ORGANIZACJI - WYZWANIA DLA MENADŻERA PERSONALNEGO
(40 godz.)
 • Zwolnienia pracowników- aspekty społeczne (8 godz.) 
 • Zarządzanie zmianą (8 godz.) 
 • Rozwiązywanie konfliktów (8 godz.) 
 •  Mediacje pracownicze (8 godz.) 
 • Zarządzanie zespołem i zespołem rozproszonym (8 godz.)  
FORMA ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego wiedzę z przedmiotów zrealizowanych w trakcie nauki.