Program studiów

Program studiów obejmuje m.in audyt personalny, rekrutacje oraz selekcje w pratkyce i motywowanie pracowników.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 180
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
ZZL W ORGANIZACJI - ASPEKT STRATEGICZNY
(48 godz.)
 • Strategia personalna wobec wyzwań rynku (8 godz.)
 • Controlling personalny (8 godz.)
 • Kultura organizacyjna (8 godz.)
 • Employer branding (8 godz.)
 • System ocen kompetencji pracownicznych (16 godz.)
   
REKRUTACJA I SELEKCJA W PRAKTYCE
(40 godz.)
 • Ogłoszenia rekrutacyjne i kanały poszukiwania kandydatów (8 godz.)
 • Analiza aplikacji (4 godz.)
 • Rozmowa kwalifikacyjna- pytania, procedura (8 godz.)
 • Assesment Center (8 godz.)
 • Adaptacja pracownika  (4 godz.)  
 • Warsztat – rekrutacja w mediach społecznościowych (8 godz.)                    
   
MOTYWOWANIE, ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW I OCENY PRACOWNIKÓW
(32 godz.)
 • Systemy wynagrodzeń w organizacji (8 godz.)
 • Wartościowanie stanowisk pracy (8 godz.)
 • Motywowanie pozafinansowe (8 godz.)
 • Analiza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych i wdrażanie szkoleń i procesów rozwojowych: instruktaż, coaching, mentoring  (8 godz.)
   
ASPEKTY PRAWNE, UBEZPIECZENIA, BHP
(24 godz.)
 • Struktura systemu ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych (4 godz.) 
 • Zasady ochrony danych osobowych (8 godz.) 
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy (12 godz.)
   
LUDZIE W ORGANIZACJI - WYZWANIA DLA MENADŻERA PERSONALNEGO
(28 godz.)
 • Odejścia pracowników, outplacement (4 godz.)
 • Zarządzanie zespołem i zmianą (8 godz.)
 • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje pracownicze (8 godz.)
 • Coaching –wykorzystanie narzędzi coachingowych do rozwoju oraz podnoszenia motywacji pracowników (8 godz.)
   
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM (Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII)
(8 godz.)

•    Efektywny zespół rozproszony (szanse i ograniczenia dla pracownika, menedżera, zespołu i organizacji) (2 godz.)
•    Efektywna praca zdalna: metody i narzędzia (4 godz.)
•    Zadania i wyzwania dla menedżera w zarządzaniu zespołem rozproszonym (2 godz.)
 

FORMA ZALICZENIA
 • Egzamin w formie testu (4 godz.)
 • Projekt przygotowany indywidualnie lub zespołowo