Program studiów

Program składa się z sześciu modułów.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
ZARZĄDZANIE W MŚP- ASPEKT STRATEGICZNY
(16 godz.)
 • Strategia organizacji i  personalna wobec wyzwań rynku (4)
 • Współczesne koncepcje zarządzania w praktyce MŚP (4)
 • Controlling personalny (4)
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej i employer branding (4)
ZZL W MŚP
(24 godz.)
 • Rekrutacja i selekcja personelu  do MŚP- metody i narzędzia rekrutacyjne (8) 
 • Warsztat – rekrutacja w mediach społecznościowych (8)
 • Adaptacja pracownika  (4)                      
 • Analiza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych i wdrażanie szkoleń i procesów rozwojowych: instruktaż, coaching, mentoring  (4)
WARSZTAT PRACY MENEDŻERA MŚP
(80 godz.)
 • Komunikacja interpersonalna – baza relacji w biznesie (8)
 • Negocjacje – warsztat (8) 
 • Motywowanie pracowników (8) 
 • Style zarządzania (8)
 • Ocena pracownicza (8)
 • Zarządzanie sobą w czasie (4)
 • Kreatywność  w pracy menedżera (4)
 • Odporność psychiczna i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (8)
 • Zarządzanie zespołem  (8)
 • Zarządzanie zmianą (8)
 • Rozwiązywanie konfliktów (8)
FINANSE W MŚP
(8 godz.)
 • Systemy wynagrodzeń w organizacji (4)
 • Wartościowanie stanowisk pracy (4) 
ASPEKTY PRAWNE, W MŚP
(16 godz.)
 • Zasady ochrony danych osobowych (8) 
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy w MŚP  (4)
 • Podstawy prawa gospodarczego w tym autorskiego (4) 
MARKETING W MŚP
(28 godz.)
 • Marketing w MŚP (8)
 • E-biznes (8)
 • Techniki sprzedaży i prezentacji produktów i usług (12)
Forma zaliczenia
Testy
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu (4 godz)