Opis kierunku

Celem studiów jest nabycie lub zaktualizowanie wiedzy z zakresu zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem procesu elektronizacji oraz nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej od stycznia 2021 r. Udział w studiach to w szczególności nauka sprawnego i efektywnego przeprowadzania procedur związanych z wydatkowaniem środków publicznych, w tym unijnych a także przygotowywanie, składanie i ocena ofert. 

Co zyskujesz?

 • Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na WSB umożliwi zdobycie praktycznych umiejętności umożliwiających prowadzenie i udzielanie wszelkich zamówień publicznych oraz umiejętności skutecznego zabiegania o uzyskanie zamówień publicznych 
 • Zdobędziesz aktualną wiedzę o wszystkich obowiązujących aktach prawnych z zakresu zamówień publicznych, zupełnie zmienionych od 1 stycznia 2021 roku 
 • Uzyskasz praktyczne kompetencje z zakresu stosowania Prawa zamówień publicznych i zawierania umów zweryfikowanych w konkretnych sytuacjach 
 • Będziesz mógł samodzielnie i efektywnie udzielać zamówień publicznych oraz efektywnie pozyskiwać kontrakty od podmiotów publicznych 
 • Zyskasz na rynku pracy kwalifikacje zawodowe ułatwiające uzyskanie zatrudnienia w obszarze zawiązanym z zawieraniem umów 
 • WSB – jako jedyna uczelnia w Polsce – zapewnia Ci dostęp online do profesjonalnej bazy orzeczeń w wyszukiwarce SzuKIO.pl przez cały okres trwania studiów. Wiedza zawarta w ponad 20 tysiącach wyroków pozwoli poznać praktyczne przykłady naruszeń wraz z uzasadnieniem obu stron sporu, co istotnie przyspieszy proces uczenia się. Narzędzie to z powodzeniem stosowane jest przez praktyków zamówień publicznych instytucji realizujących przetargi, firm wykonawczych i doradczych. 

Dla kogo?

 • Pracownicy zamawiających 

 • Pracownicy wykonawców 

 • Konsultanci, doradcy, prawnicy 

 • Studenci  

Dodatkowe informacje

 • Zakres Studiów Podyplomowych uwzględnia Europejskie ramy kompetencji dla specjalistów ds. zamówień publicznych opracowane przez Komisję Europejską  
 • Oprogramowanie wykorzystywane w toku Studiów Podyplomowych odzwierciedla aplikacje najczęściej stosowane na rynku zamówień publicznych  
 • Program Studiów Podyplomowych uwzględnia zalecenia i standardy określone przez Urząd Zamówień Publicznych odnośnie studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych 

Opinie uczestników

Wybrałam kierunek Zamówienia publiczne, ponieważ zostały one wpisane w mój zakres obowiązków służbowych. Przeglądając oferty kilku uczelni, wybrałam właśnie WSB, ponieważ wiedziałam, że jest to uczelnia dla ludzi w każdym wieku, a wykładowcy są kompetentnymi, rzeczowymi fachowcami. Z przyjemnością przyjeżdżam na każde zajęcia, mimo że ich tematyka bywa dla mnie bardzo trudna. Na pewno będę polecała tę uczelnię moim znajomym i współpracownikom.

Ewa Szydło

Absolwentka kierunku Zamówienia publiczne

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku zamówienia publiczne w WSB w Opolu.

Program studiów obejmuje m.in systemy zamówień, sposoby zarządzania ofertą oraz prawa i obowiązki uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 216
Liczba zjazdów: 14
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Jacek Jerka
Barbara Rokosz
Elżbieta Sobczuk
Aneta Olszowska
Iwona Ziarniak
Jerzy Wysocki
Maciej Tomaka
Martyna Lubieniecka
Jacek Jerka

praktyk udzielający zamówień ze strony zamawiającego, pełniący obowiązki kierownika zamawiającego w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, reprezentant zamawiającego przed KIO i przed sądami. Prawnik, członek Międzyresortowej Komisji Orzekającej ws o...

Barbara Rokosz

kierownik merytoryczny studiów podyplomowych na WSB w Opolu, specjalista, konsultant i praktyk zamówień publicznych w zakresie złożonych i skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i udzielania specyficznych zamówień na usługi i dostawy, certyfikowany wykładowca, wieloletni...

Elżbieta Sobczuk

redaktor naczelna miesięcznika Przetargi Publiczne, szkoleniowiec, konsultant zamówień publicznych, doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców, długoletni główny specjalista ds. zamówień...

Aneta Olszowska

certyfikowany ekspert do spraw zamówień publicznych, doradca, konsultant i wykładowca. Wieloletni praktyk. Osoba doskonale zorientowana zarówno w specyfice pracy zamawiających jak i wykonawców. Autorka wielu artykułów w miesięczniku branżowym "Przetargi Publiczne". Kierownik działu...

Iwona Ziarniak

od 1998 r. zajmuje się problematyką zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie udzielania i ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne. Specjalistka w zakresie kontroli prawidłowości przeprowadzania postępowań przetargowych i reprezentacji stron w...

Jerzy Wysocki

dysponuje praktyczną wiedzą z zakresu prawa zamówień publicznych, którym zajmuje się nieprzerwanie od początku wprowadzenia zasad w 1994 r. Zasady zamówień publicznych wykorzystuje z sukcesem wdrażając wiele programów z udziałem środków UE, wcześniej przedakcesyjnych (PHARE,...

Maciej Tomaka

Zajmuje się orzecznictwem w zakresu zamówień publicznych, kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz rozwiązaniami LegalTech. Od 10 lat usprawnia i upowszechnia metody analizy orzecznictwa i ustawy PZP. Twórca serwisu SzuKIO.pl, innowator LegalTech, popularyzator stosowania orzecznictwa z...

Martyna Lubieniecka

radca prawny z kilkunastoletnią praktyką w obszarze zamówień publicznych. Swoje doświadczenie zawodowe z zamówieniami zaczęła od pracy w Departamencie Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych, a następnie świadczyła usługi prawne z zakresu zamówień publicznych na rzecz zarówno...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

ul. Augustyna Kośnego 72
45-372 Opole

E-mail: opole@wsb.wroclaw.pl
Tel.: 77 401 94 44 77 401 94 01/02/03 539 670 648 539 670 650 698 932 970

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00-17:00
 • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF