dr Anna Zięty
dr Anna Zięty

Dr nauk społecznych, pedagog medialny i medioznawca, menadżer kierunku media i komunikacja w biznesie, kierownik studiów podyplomowych. Certyfikowany tutor, metodyk nauczania on-line, trener szkoleń komunikacyjnych i technologicznych. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SGGW w Warszawie. Wykładowca akademicki WSB w Opolu i we Wrocławiu. Autorka wielu tekstów naukowych z obszaru nowych mediów, e-learningu i ICT. Współzałożycielka Instytutu Analiz Społecznych Quantum. 

Piotr Hadrian

Projektant szkoleń e-learningowych i metodyk nauczania online posiadający doświadczenie w zakresie tworzenia oraz wdrażania strategii rozwoju e-learningu w jednej z największych niepublicznych uczelni wyższych w Polsce – grupie Wyższych Szkół Bankowych. 

Pełnomocnik Rektora ds. e-learningu w WSB w Opolu. Wykładowca akademicki, trener szkoleń dotyczących aplikacji internetowych, technologii multimedialnych oraz metodyki kształcenia online. 
 

Roman Brzezina

przedsiębiorca, charyzmatyczny lider, trener biznesu i sprzedaży. Szkoli z zakresu m.in. negocjacji, sprzedaży, komunikacji, zarządzania sobą i własnym rozwojem. Z pasją dąży do osiągania wytyczonych celów. Stawia na Permanentny Rozwój Osobisty poparty gigantyczną dawką praktyki. 
Wiedzę i umiejętności zdobywał u wielu cenionych autorytetów z zakresu rozwoju osobistego m.in. Fryderyka Karzełka, Briana Tracy, Mateusza Grzesiaka, Andrzeja Fesnaka, Franciszka Staniszewskiego. Od wielu lat buduje świadomość poprzez wykłady i szkolenia. Wykształcił liczne grono managerów i doradców finansowych. 
Od 2008 roku jest certyfikowanym trenerem w firmie Persolog Polska Sp. z o.o. gdzie wykorzystując znajomość modelu zachowań oraz osobowości prowadzi liczne szkolenia. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.