Program studiów

Studia nadają kwalifikacje do nauczania przedmiotów z zakresu: technik organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik procesów drukowania.

Liczba miesięcy nauki: 13
Liczba godzin: 396 + 90 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 19
Liczba semestrów: 3
Podstawy marketingu i promocji
(40 godz.)
 • Marketing produktów i usług (8 godz.)
 • Strategie i narzędzia promocji (4 godz.) 
 • Segmentacja rynku i pozycjonowanie (4 godz.)
 • Badania marketingowe – klasyfikacja i metody badań (8 godz.)
 • Zastosowanie internetu w marketingu (4 godz.)
 • Media społecznościowe (4 godz.)
 • Branding (4 godz.)
 • Przygotowanie strategii promocyjnej firmy (4 godz.)
   
Reklama jako narzędzie komunikacji
(36 godz.)

 

 • Reklama i jej klasyfikacje (4 godz.) 
 • Media reklamowe i wytyczne projektowania reklam ( 8 godz.)
 • Perswazja i manipulacja w reklamie (4 godz.)
 • Psychologia reklamy i zachowań nabywców (4 godz.)
 • Modele oddziaływania na klientów i wskaźniki efektywności reklamy (8 godz.)
 • Współpraca na linii: agencja reklamowa – reklamodawca (4 godz.)
 • Podstawy prawa prasowego i autorskiego (4 godz.)
   
KAMPANIE REKLAMOWE
(40 godz.)
 • Etapy kampanii reklamowej (4 godz.)
 • Projektowanie kampanii reklamowej (8 godz.)
 • Design w reklamie (4 godz.)
 • Wytyczne projektowania reklam (12 godz.)
 • Wytyczne projektowania reklam w Internecie (4 godz.)
 • Kampanie reklamowe społeczne (4 godz.)
 • Nowoczesne formy reklam (4 godz.)
   
FOTOGRAFIA. WARSZTATY FOTOGRAFII STUDYJNEJ I PLENEROWEJ
(40 godz.)
 • Procesy fotograficzne (8 godz.) 
 • Kompozycja obrazu fotograficznego (4 godz.)
 • Urządzenia fototechniczne (8 godz.)
 • Warsztaty fotografii studyjnej i plenerowej (16 godz.)
 • Fotografia w reklamie (4 godz.)
   
PRACOWNIA MULTIMEDIALNA
(36 godz.)
 • Grafika wektorowa ( 8 godz.)
 • Grafika rastrowa (8 godz.)
 • Interakcja w prezentacjach multimedialnych (4 godz.)
 • Zastosowanie i automatyzacja formatów plików graficznych (4 godz.)
 • Pracownia wideo (8 godz.)
 • Multimedia w Internecie (4 godz.)
   
PRACOWNIA POLIGRAFICZNA
(24 godz.)
 • Przegląd technik druku i maszyn drukarskich (4 godz.)
 • Zasady składu, przygotowanie do druku (8 godz.)
 • Maszynoznawstwo introligatorskie (4 godz.)
 • Rynek i działalność gospodarcza usług poligraficznych (4 godz.)
 • Przygotowanie do druku ( 4 godz.)
   
Dydaktyka i metodyka przedmiotu nauczania
(90 godz.)
 • E-edukacja a zreformowany system kształcenia zawodowego  (4 godz.)
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy nauczyciela – specyfika procesu dydaktycznego (6 godz.)
 • Metodyka e-nauczania (8 godz.)
 • Praca na platformie Moodle (8 godz.)
 • Dydaktyka nauczania przedmiotów zawodowych (10 godz.)
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych (10 godz.)
 • Elementy prawa oświatowego (4 godz.)
 • Wytyczne ministerialne dot. egzaminów zewnętrznych    (4 godz.)
 • Metodyka przygotowania do egzaminów teoretycznych    (8 godz.)
 • Metodyka przygotowania do egzaminów praktycznych    (8 godz.)
 • Techniki komunikacji. Rola grupy w komunikacji (4 godz.)
 • Techniki interpersonalne (8 godz.)
 • Psychologiczne aspekty pracy z młodzieżą (8 godz.)
   
PRAKTYKA PEDAGOGICZNA
(90 godz.)
 • Praktyka potwierdzona zaświadczeniem ze szkoły
Forma zaliczenia
Projekt
egzamin w formie testu
Organizacja
projekt indywidualny lub zespołowy