Ewa Kosowska Korniak
dr Ewa Kosowska-Korniak

Dr nauk prawnych, specjalista ds. Public Relations, dziennikarz, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu ds. komunikacji i mediacji, wykładowca WSB. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media. Trener warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – rekomendacja trenerska I stopnia; członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Trener autoprezentacji i wystąpień publicznych VCC oraz trener mediacji VCC. W pracy naukowej specjalizuje się w prawie prasowym i ochronie danych osobowych, w pracy trenerskiej - w warsztatach kompetencji psychospołecznych, umiejętnie łącząc techniki warsztatowe z wiedzą prawniczą, doświadczeniem dziennikarskim oraz praktyką w sferze Public Relations. Dwunastoletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. Public Relations w Sądzie Okręgowym w Opolu, 10-letnie doświadczenie dziennikarskie – redakcja „Nowej Trybuny Opolskiej”. Autorka lub współautorka kilku kampanii społecznych, doświadczona w wystąpieniach publicznych w ogólnopolskich programach telewizyjnych, w tym w licznych programach na żywo.
Posiada bogate doświadczenie trenerskie, prowadzi szkolenia dla radców prawnych, polityków, przedstawicieli biznesu, nauczycieli, sędziów, kuratorów sądowych, urzędników i mediatorów sądowych, kadry kierowniczej ZUS, uczniów i studentów.  
 

Grażyna Górska

Mediator stały przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu,  Opolu, Sieradzu i Świdnicy, założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie, członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, praktykujący mediator w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, karnych i karnych dla nieletnich, prowadzący mediację sądowe oraz umowne. Z wykształcenia mgr prawa, ukończone studia podyplomowe Akademia Mediatora w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu, Organizatorka Oławskich Konferencji Mediacyjnych. Stale współpracuje z wieloma  fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców m.in. Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu oraz Zachodnią Izbą Gospodarczą Przedsiębiorcy i Pracodawcy, a także zajmującymi się pomocą rodzinom,  Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Doświadczony trener mediacji.