Opis kierunku

Studia poprzez swoją komplementarność i aktualność tematyki do wyzwań personalnych stojących przed nowoczesnymi organizacjami są źródłem wiedzy i doskonałą platformą wymiany doświadczeń pomiędzy słuchaczami a praktykami HR prowadzącymi zajęcia. Tematyka poszczególnych bloków przedmiotów odpowiada koncepcji HRBP jako strategicznego partnera dla szefostwa firm, wspierającego w zmianach w obszarze ZZL wobec współczesnych wyzwań rynku. 

Co zyskujesz?

 • Dzięki uczestnictwu w naszych studiach podyplomowych słuchacze pozyskają umiejętności niezbędne do pełnienia roli partnera HR, poznają role i zadania HRBP jako strategicznego partnera w prowadzeniu biznesu. 
 • Poprzez udział w  zajęciach, uczestnicy poznają nowe sposoby radzenia sobie z  wyzwaniami pojawiającymi się na rynku pracy.  Uczestnicy dzięki nabytym umiejętnościom, będą potrafili efektywnie zbudować zespół kompetentnych pracowników ,dbać o ich rozwój w organizacji a także weryfikować ich postępy w realizacji celów firmowych.  
 • Dążymy do tego by uczestnik zajęć wykształcił w sobie  animatora rozwoju kapitału ludzkiego, eksperta, partnera strategicznego i agenta zmian, a także rzecznika pracowników.
 • Spotkania będą znakomita okazją do wymiany doświadczeń z prowadzącymi, ale także pomiędzy uczestnikami zajęć, celem wypracowania optymalnych rozwiązań dla swojej organizacji.   
   

Dla kogo?

 • Absolwenci szkół wyższych, którzy swój rozwój zawodowy wiążą z działami HR w organizacjach 
 • Studia skierowane są do właścicieli firm zajmujących się samodzielnie polityką personalną, jak i do pracowników działów kadr i ZZL, którzy są odpowiedzialni za procesy ZZL w większych organizacjach. 
 • Studia są także skierowane do osób planujących działania z zakresu HR w swojej firmie jak i dla osób pracujących już w pewnych standardach, ale oczekujących ich weryfikacji i uzupełniania zgodnie z najnowszymi trendami w tym zakresie.  
 • Odbiorcami studiów z zakresu HRBP mogą być także osoby, które swoja karierę zawodową wiążą z własną działalnością gospodarczą bądź jako Freelancer w dziedzinie HRBP.
   

Opinia wykładowcy

Studia poprzez swoją komplementarność i aktualność tematyki dopasowanej do wyzwań personalnych stojących przed nowoczesnymi organizacjami są źródłem wiedzy i doskonałą platformą wymiany doświadczeń pomiędzy słuchaczami a praktykami HR prowadzącymi zajęcia. Słuchacze poznają nowe sposoby radzenia sobie z wyzwaniami pojawiającymi się na rynku pracy, a dzięki zdobytym umiejętnościom, będą potrafili efektywnie zbudować zespół kompetentnych 
pracowników, dbać o ich rozwój w organizacji a także weryfikować ich postępy w realizacji celów firmowych.   

Natalia Kotas-Rippel

Wykładowca kierunku

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Program studiów

Studia mają za zadanie wskazanie obszarów współpracy HRBP z interesariuszami i różnymi grupami docelowymi- np. zarządem, pracownikami, potencjalnymi pracownikami. 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2

Wykładowcy

Marek Nowak
Grzegorz Rippel

Od 2000 roku związany z branżą szkoleń, doradztwa organizacyjnego i personalnego. Założyciel firmy szkoleniowo-doradczej ILLUSTRO. Absolwent socjologii o specjalizacji socjologia organizacji i zarządzania oraz  kierunkowych studiów podyplomowych (m.in. coaching, doradztwo zawodowe)....

Natalia Kotas-Rippel

Trener i konsultant ILLUSTRO, psycholog pracy i organizacji, doradca kariery.  Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Szkoły Trenerów. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz International Association of Applied Psychology. Certyfikowany...

Marek Nowak

Konsultant i trener w zakresie wdrażania systemów wspierających rozwoju kompetencji personelu.  Inżynier ekonomii i zarządzania (Politechnika Opolska) . Wdraża rozwiązania informatyczne w obszarze HR. Posiada ośmioletnie doświadczenie w realizacji usług doradczych m. in. z zakresu...

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

ul. Augustyna Kośnego 72
45-372 Opole

E-mail: opole@wsb.wroclaw.pl
Tel.: 77 401 94 44 /01/02/03

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00-17:00
Pobierz stronę do PDF