Opis kierunku

W ostatnim czasie polski system podatkowy zmienia się bardzo dynamicznie i to w zakresie obejmującym wszelkie dziedziny prawa podatkowego. Zmiany te wymagają od nas rzetelnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, która jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji, albowiem znajomość prawa podatkowego to to klucz stabilności finansowej przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa podatkowego obywatela. Dziś zmieniane są konstrukcje podatków takich jak PIT, CIT czy VAT uzupełniane często interpretacjami co do stosowania tychże przepisów, natomiast kary za ich błędne zastosowanie są dotkliwe.  

Aby nadążyć za zmianami, najlepszym sposobem będą Studia Podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, które to będą wsparciem dla praktyków, osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, pracowników organów administracji skarbowej, prawników i pracowników kancelarii prawnych zajmujących się obsługą obrotu podatkowego, księgowych, ekonomistów, dyrektorów finansowych oraz przedsiębiorców jak również doradców podatkowych. 

Co zyskujesz?

  • uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie prawa podatkowego, 
  • usystematyzowanie i uporządkowanie wiedzy już posiadanej, 
  • nabycie umiejętności interpretowania przepisów prawa podatkowego, 
  • poszerzenie kompetencji zawodowej,  
  • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania podatkowych pism procesowych, dokonywania rozliczeń podatkowych oraz  prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
  • wiedza w zakresie ochrony praw podatnika w sporze z organem podatkowym), 
  • nabycie wiedzy pozwalającej na podejście do egzaminu na doradcę podatkowego, 

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, doradców podatkowych, pracowników organów administracji skarbowej i podatkowej i podatkowych, prawników i pracowników kancelarii prawnych zajmujących się obsługą obrotu podatkowego, księgowych, ekonomistów, dyrektorów finansowych oraz przedsiębiorców, a także dla osób posiadających wykształcenie wyższe (również licencjat) chcące przystąpić do egzaminu na doradcę podatkowego oraz każdego kto chce pozyskać wiedzę w zakresie prawa podatkowego.  

Dodatkowe informacje

Absolwenci zdobędą kompetencje oraz poznają zagadnienia dotyczące prawa podatkowego międzynarodowego, uzyskają wiedzę z zakresu prawa karnego skarbowego, nabędą praktyczne umiejętności sporządzenia podatkowych pism procesowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych czy dokonywania rozliczeń podatkowych, uzyskają wiedzę dotyczącą zasad stanowienia i stosowania przepisów prawa oraz nabędą umiejętności interpretowania przepisów prawa podatkowego.  

 

Zajęcia objęte programem studiów stanowią jednocześnie przygotowanie do egzaminów zawodowych w tym zakresie. Kierunek obejmuje zakres merytoryczny zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego przeprowadzanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną zgodnie z wymogami zawartymi na www.gov.pl 

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
KIDP_oddział Opole

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku doradztwo podatkowe w WSB w Opolu.

Program studiów umożliwia profesjonalne przygotowanie do egzaminu państwowego na Doradcę Podatkowego.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Krzysztof Biernacki
Krzysztof Śląski
Anna Szczepańska
dr Krzysztof Biernacki

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Doradca podatkowy. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej,...

Krzysztof Śląski

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek Zarządzanie i Marketing w zakresie Ekonomiki i zarządzania w przedsiębiorstwie.

Od 2006r. lat jestem związany z Wydziałem Orzecznictwa Izby Administracji Skarbowej w Opolu, obecnie pracuję na stanowisku kierownika referatu w tym...

Anna Szczepańska

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Opolu od 2012 r. Wykładowca prawa  na studiach podyplomowych na kierunkach: rachunkowość i controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, rachunkowość i doradztwo...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

ul. Augustyna Kośnego 72
45-372 Opole

E-mail: opole@wsb.wroclaw.pl
Tel.: 77 401 94 44 77 401 94 01/02/03 539 670 648 539 670 650 698 932 970

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 09:00-17:00
  • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF