Opis kierunku

Jedną z najważniejszych sfer życia, a przede wszystkim fundamentem sprawnie funkcjonującego państwa jest administracja – rozumiana jako zespół organów administracyjnych i obsługujących je urzędów, powołanych do praktycznego realizowania zadań państwa. 

Celem studiów podyplomowych Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja jest pogłębienie wiedzy prawniczej, zwiększenie sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej. 
 

Co zyskujesz?

 • Praktyczny charakter zajęć ma na celu przygotowanie menedżerów do radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych związanych m.in. z konfliktem czy spadkiem zaangażowania pracowników. 
 • Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności i pozyskanie wiedzy w trzech aspektach:
  • Blok „wiedza prawnicza” – wiadomości o systemie prawnym w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu urzędnika, umiejętności analizy tekstu prawnego.
  • Blok „sprawne zarządzanie”- zarządzanie i współpraca z pracownikami, zarządzanie projektami unijnymi, zmianą i informacją.
  • Blok „umiejętności interpersonalne”– zarządzanie zadaniami komunikacji z klientem, współpracownikiem.
 • Zajęcia w WSB Opole prowadzone są w formie wykładów, które uzupełniane są ćwiczeniami, warsztatami oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych.
 • Praktyczna forma prowadzonych zajęć, przejrzysta i przyjazna organizacja toku studiów.

Dla kogo?

 • Studia kierujemy do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w administracji publicznej, m.in. w urzędach wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach.  
 • Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie nauki mogą stać się ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej, także w instytucjach niepublicznych.
   

Opinie uczestników

Studia podyplomowe były dla mnie kontynuacją ścieżki rozwoju kariery zawodowej. Zdecydowałam się na nie, ponieważ w przyszłości chcę podjąć pracę w administracji państwowej. Jednym z kryteriów, które brałam pod uwagę przy wyborze studiów podyplomowych, było to, czy wykładowcy są praktykami. 
Dzięki temu zagadnienia omawiane na zajęciach były poparte wieloma realnymi 
przykładami. Przedmiot, który był dla mnie najbardziej przydatny w codziennym 
życiu, to organizacja czasu pracy. 

Justyna Jeżewska

Absolwentka kierunku Administracja – zarządzanie i organizacja

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

do 30 września
700 zł
taniej

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

Zapisując się do 30 września, zyskujesz 700 zł:

 • 300 zł zniżki w czesnym
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz więcej!
Twoja zniżka wyniesie 900 zł:

 • 500 zł zniżki w czesnym
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku administracja, prawo, zarządzanie i organizacja w WSB w Opolu.

 

Znajomość regulacji prawnych oraz umiejętność ich praktycznego zastosowania są niezbędne w zawodach administracji samorządowej, rządowej i prywatnej oraz w instytucjach...

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr inż. Paula Pypłacz
Agnieszka Dornfeld-Kmak
Grzegorz Rippel

Założyciel firmy szkoleniowo-doradczej  ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo, trener biznesu- konsultant, HRBP, doradca zawodowy, wykładowca akademicki. Posiada 20 letnie doświadczenie w obszarze HR,  od 2012 roku związany z Wyższą Szkołą Bankową jako wykładowca.  Certyfikowany doradca m.in....

dr inż. Paula Pypłacz

Menedżer kierunku inżynieria zarządzania w WSB w Opolu. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.  Konsultant, a także certyfikowany wykładowca w zakresie zarządzania procesami biznesowymi - Business Process Management with ADONIS Practitioner.  Posiada certyfikat Agile...

dr Anna Szeliga-Duchnowska

Doktor nauk o zarządzaniu, doradca, trener biznesu, wdrożeniowiec; posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej w tym w sądownictwie; ma na swoim koncie skutecznie przeprowadzone wdrożenia kilku znormalizowanych systemów  zarządzania; prowadzi warsztaty, a także...

dr Agnieszka Dornfeld-Kmak

Doktor nauk o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych. Praktyk w zakresie audytu wewnętrznego (Urząd Kontroli Skarbowej, 10. Brygada Logistyczna w Opolu, jednostki samorządu terytorialnego), posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego-złożony z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

godziny pracy we wrześniu 2021 r.

ul. Augustyna Kośnego 72
45-372 Opole

E-mail: opole@wsb.wroclaw.pl
Tel.: 77 401 94 44 77 401 94 01/02/03 539 670 648 539 670 650 698 932 970

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00-17:00
 • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF