prof. Sikorski
prof. Wiesław Sikorski

profesor uczelni, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pedagog społeczny, praktykujący terapeuta rodzinny, specjalista HR Business Partner. Twórca nowatorskiego programu „Edukacja na planecie Mózg”, opartego na najnowszej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu w procesie nauczania i uczenia się. Badacz i znawca wykorzystania komunikacji interpersonalnej (zwłaszcza niewerbalnej) w edukacji, doradztwie zawodowym, psychoterapii i biznesie. Aktualnie zajmuje się wykorzystaniem najnowszej wiedzy o pracy mózgu w marketingu, sprzedaży i reklamie. Autor szeregu prac z zakresu komunikacji społecznej i psychoterapii, m.in. Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej; Komunikacja terapeutyczna. Relacja pozasłowna; Werbalne i niewerbalne oddziaływania w psychoterapii; Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening; Psychoterapia sprzyjająca mózgowi; Psychologia relacji wewnątrzrodzinnych. Komunikowanie się i psychoterapia. Współpracuje z magazynem psychologicznym Charaktery

Prof. Krzysztof Łobos
dr hab. Krzysztof Łobos, prof. WSB

Profesor Wyższej Szkoły Bankowej. W latach 2013-2016 prorektor odpowiedzialny za badania naukowe i rozwój pracowników. Doktorat na temat Strategia i struktura organizacji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz habilitacja Organizacja jako czynnik efektywności. Obecne badania koncentrują się na efektywności organizacji, rozwoju i rozwoju małych przedsiębiorstw oraz współczesnych koncepcjach zarządzania. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu metod zarządzania przedsiębiorstwem, m.in. z teorii chaosu w zarządzaniu organizacjami. Doradca w kwestiach zarządczych wielu firm działających na polskim rynku. Dyrektor naukowy badania eksperymentalnego GUS (Statystyka Polska) Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MSP (2018). Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS).

dr Justyna Kuświk
dr Justyna Kuświk

Prodziekan ds. studenckich WSB we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta oraz trener. Zainteresowania badawcze: psychologia polityki, w szczególności funkcjonowanie polityków w sytuacji stresu zawodowego, psychologia społeczna oraz psychologia zarządzania przede wszystkim w zakresie zarządzania stresem oraz kształtowania umiejętności miękkich pracowników. Autorka i realizatorka licznych szkoleń w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego oraz kompetencji wychowawczych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako terapeuta i diagnosta. Prywatnie miłośniczka gry w brydża.

dr Agnieszka Gawor
dr Agnieszka Gawor

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem akademickim i praktycznym. M.in. certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach na poziomie Associated Certified Coach międzynarodowej organizacji International Coach Federation, Trener Treningu EEG Biofeedback czy Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji ART. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń z obszaru psychologii klinicznej. 

 

Jest współwłaścicielem firmy szkoleniowo-doradczej RESPONSA. Wspomaga osoby w organizacjach w zakresie szeroko rozumianych kompetencji miękkich (rozwój osobisty, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja biznesowa czy obszaru gender). Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i wyjaśnianiu zachowań ludzkich. Doświadczenie praktyczne zdobywała m.in. pracując na stanowisku psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej, będąc kierownikiem Zespołu Psychologów w Punkcie Poradnictwa Psychologicznego i Psychospołecznego na jednej z uczelni wyższych, Koordynatorem Centrum Wolontariatu a także pracując jako psycholog w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, czy jako dyrektor Instytutu Psychologii jednej z uczelni wyższych. Zapraszana przez media jako ekspert do komentowania codziennych relacji międzyludzkich. 

dr Katarzyna Mizera

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, absolwentka studiów Executive MBA. Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu Filii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Członek Zarządu WSB we Wrocławiu. Praktyk zarządzania strategicznego, kreowania i zarządzania ofertą oraz procesem dydaktycznym, z doświadczeniem w marketingu i public relations. Naukowo zajmuje się odpowiedzialnością biznesu (CSR, ESG), zwłaszcza w kontekście budowania strategii CSR, jej efektywności, a także odpowiedzialnej konsumpcji, tworzenia wartości ekonomiczno-społecznej, zrównoważonego rozwoju oraz integracji CSR-u z marketingiem.

Alicja Żak-Łykus
mgr Alicja Żak-Łukus

Psycholog, certyfikowany trener na poziomie 5EQF European Qualification Framework, akredytowany coach na poziomie Associated Certified Coach ICF. Wykładowca akademicki. Współwłaścicielka firmy Responsa. Kierownik projektów naukowych, autorka publikacji naukowych. Łączy wiedzę naukową z praktycznymi umiejętnościami. Swoje doświadczenie zdobywała prowadząc własną działalność, prowadząc Punkt Pomocy Psychospołecznej i Coachingu Kariery na jednej z Uczelni Wyższych, jako Vice-prezes Zarządu International Coach Federation ICF Polska.  Od wielu lat przekazuje praktyczną wiedze z zakresu psychologii podczas zajęć, szkoleń i warsztatów, studiów podyplomowych. Nauczyciel akademicki na kierunku psychologia z 12-letnim stażem oraz 14-letnim doświadczeniem akademickim. Wspiera klientów indywidualnych i biznesowych jako psycholog, trener, coach. Specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych, obszarze relacji interpersonalnych, rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych.

Bogumiła Konieczna
mgr Bogumiła Konieczna

Psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny (certyfikat nr 116), certyfikowany psychoterapeuta systemowy (certyfikat nr 107), trener biznesu.  
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii oraz szereg kursów i szkoleń w obszarze zdrowia psychicznego i seksualnego. Pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego i Seksuologii Senso, której jest współzałożycielką, prowadząc psychoterapię indywidualną, małżeńską oraz terapię seksuologiczną. Od lipca 2018 roku praktykuje również w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia. Rok póżniej została prezesem Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Seksualności, której jest współtwórczynią. Obszarem seksuologii zajmuje się od kilkunastu lat, a swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego Towarzystwa Rozwoju Rodziny oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje głównie wokół leczenia zaburzeń seksualnych. Prowadzi szkolenia, warsztaty, webinary. Jest autorem artykułów naukowych z zakresu seksuologii. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. 
 

Małgorzata Gawor
lek. med. Małgorzata Gawor

Lekarz pediatra, neonatolog. Obecnie Kierownik Poradni Neonatologicznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Posiada 25-letnie doświadczenie w pracy z wcześniakami, również tymi najmniejszymi, gdy urodzeniowa masa ciała wynosi poniżej 1000 g. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu oraz w Oddziale Neonatologicznym KCGPiN w Opolu.

Jako lekarz praktyk dba o jak najlepszy rozwój wcześniaków w województwie opolskim.

Fascynacje zawodowe: ultrasonografia w pediatrii i neonatologii oraz neurologia perinatalna.