dr hab. Alicja Głębocka, prof. WSB w Opolu

Jej aktywność naukowa i praktyczna skupia się wokół psychologii klinicznej oraz społecznej. Jest autorką prac z zakresu wizerunku ciała, zaburzeń odżywiania, psychologii zdrowia i chorego somatycznie oraz diagnozy psychologicznej. Obecnie kieruje projektami badawczymi nad dehumanizacją w służbie zdrowia oraz ruchami antyszczepionkowymi w dobie pandemii. Posiada także praktyczne doświadczenie kliniczne zdobyte w pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz chorymi somatycznie.

 

Jest autorką i współautorką psychologicznych metod diagnostycznych, w tym między innymi: Kwestionariusza Wizerunku Ciała (KWCO), Kwestionariusza Postaw wobec Eutanazji oraz Kwestionariusza Postaw wobec Pandemii (KPWP). 

prof. Sikorski
dr hab. Wiesław Sikorski, prof. WSB

profesor uczelni, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pedagog społeczny, praktykujący terapeuta rodzinny, specjalista HR Business Partner. Twórca nowatorskiego programu „Edukacja na planecie Mózg”, opartego na najnowszej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu w procesie nauczania i uczenia się. Badacz i znawca wykorzystania komunikacji interpersonalnej (zwłaszcza niewerbalnej) w edukacji, doradztwie zawodowym, psychoterapii i biznesie. Aktualnie zajmuje się wykorzystaniem najnowszej wiedzy o pracy mózgu w marketingu, sprzedaży i reklamie. Autor szeregu prac z zakresu komunikacji społecznej i psychoterapii, m.in. Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej; Komunikacja terapeutyczna. Relacja pozasłowna; Werbalne i niewerbalne oddziaływania w psychoterapii; Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening; Psychoterapia sprzyjająca mózgowi; Psychologia relacji wewnątrzrodzinnych. Komunikowanie się i psychoterapia. Współpracuje z magazynem psychologicznym Charaktery

dr Justyna Kuświk
dr Justyna Kuświk

Prodziekan ds. studenckich WSB we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta oraz trener. Zainteresowania badawcze: psychologia polityki, w szczególności funkcjonowanie polityków w sytuacji stresu zawodowego, psychologia społeczna oraz psychologia zarządzania przede wszystkim w zakresie zarządzania stresem oraz kształtowania umiejętności miękkich pracowników. Autorka i realizatorka licznych szkoleń w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego oraz kompetencji wychowawczych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako terapeuta i diagnosta. Prywatnie miłośniczka gry w brydża.

dr Agnieszka Gawor
dr Agnieszka Gawor

Psycholog, trener biznesu, coach, wykładowca akademicki. Specjalistka w zakresie diagnozy psychologicznej, psychologii klinicznej dziecka, obszaru pomocy psychologicznej i psychologii rozwoju człowieka. Od ponad 20 wielu lat dzieli się z nauczycielami, psychologami, pedagogami, logopedami i osobami zainteresowanymi, swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą (w tym z dysfunkcjami). W swoim dorobku posiada doświadczenie praktyczne które zdobyła w trakcie długoletniej pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, szkołach podstawowych (w jednej z nich pełniła funkcję dyrektora placówki) i ponadpodstawowych. W miejscach tych zajmowała się diagnozą, warsztatami dla nauczycieli, rodziców i dzieci, terapią dzieci i młodzieży. To pozwala jej przekładać niezbędną twardą wiedzę akademicką na umiejętności praktyczne.

dr Katarzyna Mizera

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, absolwentka studiów Executive MBA. Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu Filii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Członek Zarządu WSB we Wrocławiu. Praktyk zarządzania strategicznego, kreowania i zarządzania ofertą oraz procesem dydaktycznym, z doświadczeniem w marketingu i public relations. Naukowo zajmuje się odpowiedzialnością biznesu (CSR, ESG), zwłaszcza w kontekście budowania strategii CSR, jej efektywności, a także odpowiedzialnej konsumpcji, tworzenia wartości ekonomiczno-społecznej, zrównoważonego rozwoju oraz integracji CSR-u z marketingiem.

Alicja Żak-Łykus
mgr Alicja Żak-Łykus

psycholog, trener, coach, wykładowca, przedsiębiorca. Właścicielka firmy szkoleniowo doradczej Responsa, która wspiera firmy w rozwijaniu kompetencji pracowników, diagnozowaniu i porządkowaniu procesów zachodzących w firmach. Specjalizuje się w obszarze rozwoju osobistego, wspiera klientów w osiąganiu celów biznesowych i indywidualnych. Korzysta z różnych narzędzi i metod pracy (szkoleń, warsztatów, coachingu, doradztwa, wsparcia psychologicznego), dopasowanych do realizowanych celów. Doświadczenie zdobyła ponadto prowadząc punkt pomocy psychospołecznej i coachingu kariery oraz jako wiceprezes ICF Polska. Od wielu lat związana ze środowiskiem akademickim, jest wykładowcą na kierunku psychologia, na studiach podyplomowych i menadżerem kierunku Psychologia o profilu praktycznym w WSB w Opolu.

p.Bogusia
mgr Bogumiła Konieczna

Psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny (certyfikat nr 116), certyfikowany psychoterapeuta systemowy (certyfikat nr 107), trener biznesu.  
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii oraz szereg kursów i szkoleń w obszarze zdrowia psychicznego i seksualnego. Pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego i Seksuologii Senso, której jest współzałożycielką, prowadząc psychoterapię indywidualną, małżeńską oraz terapię seksuologiczną. Od lipca 2018 roku praktykuje również w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia. Rok póżniej została prezesem Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Seksualności, której jest współtwórczynią. Obszarem seksuologii zajmuje się od kilkunastu lat, a swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego Towarzystwa Rozwoju Rodziny oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje głównie wokół leczenia zaburzeń seksualnych. Prowadzi szkolenia, warsztaty, webinary. Jest autorem artykułów naukowych z zakresu seksuologii. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. 
 

Małgorzata Gawor
lek. med. Małgorzata Gawor

Lekarz pediatra, neonatolog. Obecnie Kierownik Poradni Neonatologicznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Posiada 25-letnie doświadczenie w pracy z wcześniakami, również tymi najmniejszymi, gdy urodzeniowa masa ciała wynosi poniżej 1000 g. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu oraz w Oddziale Neonatologicznym KCGPiN w Opolu.

Jako lekarz praktyk dba o jak najlepszy rozwój wcześniaków w województwie opolskim.

Fascynacje zawodowe: ultrasonografia w pediatrii i neonatologii oraz neurologia perinatalna.

Prof. Krzysztof Łobos
dr hab. Krzysztof Łobos, prof. WSB

Profesor Wyższej Szkoły Bankowej. W latach 2013-2016 prorektor odpowiedzialny za badania naukowe i rozwój pracowników. Doktorat na temat Strategia i struktura organizacji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz habilitacja Organizacja jako czynnik efektywności. Obecne badania koncentrują się na efektywności organizacji, rozwoju i rozwoju małych przedsiębiorstw oraz współczesnych koncepcjach zarządzania. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu metod zarządzania przedsiębiorstwem, m.in. z teorii chaosu w zarządzaniu organizacjami. Doradca w kwestiach zarządczych wielu firm działających na polskim rynku. Dyrektor naukowy badania eksperymentalnego GUS (Statystyka Polska) Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MSP (2018). Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS).