Program studiów

Obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe realizowane przez wszystkich studentów i dwie ścieżki specjalizacyjne: psychologia kliniczna i psychologia biznesu. W programie znajduje się ponad 50 procent zajęć praktycznych oraz ponad 800 godzin praktyki zawodowej.

Przedmioty kształcenia ogólnego*

Język obcy do wyboru (język angielski lub niemiecki)
Filozofia z elementami logiki
Narzędzia pracy IT

 

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Przedmioty podstawowe i kierunkowe*

Neuropsychologia
Pomoc psychologiczna
Psychologia ogólna (procesy poznawcze, psychologia osobowości)
Metodologia badań naukowych i pisania prac projektowych 
Psychologia społeczna
Psychologia pracy
Psychologia różnic indywidualnych
Psychologia kliniczna
Psychologia rozwojowa
Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
Psychoseksuologia
Zaburzenia odżywiania i otyłości
Psychologia uzależnień
Psychologia transportu
Psychiatria
Psychoterapia

 

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Przedmioty do wyboru*

Wizerunek ciała
Miłość i związki
Gerontopsychologia
Psychomedyczne konsekwencje wcześniactwa
Odporność psychiczna
Mindfulnes
Interwencje kryzysowe
Psychozy
Lęk przed śmiercią i umieraniem
Terapia poznawczo – behawioralna
Terapia uzależnień
Terapia integracyjna
Psychologia sportu
Mindfulnes
Trening mentalny 
Integracja sensoryczna
Dieta w zaburzeniach odżywiania
Trening umiejętności kierowniczych 
Szkolenia, warsztaty
Coaching
Marketing
Savoir vivre w biznesie


* przedmioty wybierane przez wszystkich studentów bez względu na specjalność