Program studiów

Program studiów umożliwi rozwijanie kompetencji psychologicznych oraz umiejętności osobistych. Zapewni interdyscyplinarne i kompleksowe przygotowywania do pracy w zawodzie psychologa oraz udzielania profesjonalnego wsparcia psychologicznego w odniesieniu do wybranej specjalności.

 

Obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe realizowane przez wszystkich studentów i dwie ścieżki specjalnościowe: psychologia kliniczna i psychologia biznesu i rozwoju osobistego. W programie znajduje się ponad 50 procent zajęć praktycznych oraz ponad 960 godzin praktyki zawodowej.

Przedmioty kształcenia ogólnego*

Praca zespołowa z wykorzystaniem narzędzi IT
Filozofia z elementami logiki
Szkolenie BHP i ergonomia
Język obcy
Wychowanie fizyczne

 

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Przedmioty podstawowe i kierunkowe*

Psychologia ogólna: procesy poznawcze
Trening integracyjny
Wprowadzenie do psychologii
Neuropsychologia
Pomoc psychologiczna
Budowanie kontaktu psychologicznego
Promocja zdrowego stylu życia
Dieta a zdrowie
Aktywność fizyczna a zdrowie
Mity i fakty z psychologii
Psychologia ogólna: emocje i motywacja
Psychologia społeczna
Psychologia ogólna: teorie osobowości
Metodologia badań naukowych i pisania prac projektowych
Trening umiejętności komunikacyjnych
Procesy grupowe
Statystyka w badaniach psychologicznych
Psychologia różnic indywidualnych
Psychologia kliniczna
Psychologia rozwojowa
Diagnoza człowieka dorosłego
Diagnoza dzieci i młodzieży
Psychologia ekonomiczna
Psychopatologia
Psychoseksuologia
Stres i radzenie sobie ze stresem
Wywiad i rozmowa psychologiczna
Praca z ciałem - terapia powięziowa
Psychologia wychowawcza i edukacji
Psychologia kryminalna i sądowa
Psychiatria
Neurologia
Psychoterapia
Psychologia zaburzeń odżywiania i otyłości
Psychologia chorego somatycznie
Psychologia pracy
Psychologia uzależnień
Psychologia transportu

 

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Przedmioty do wyboru*

Techniki wpływu społecznego/  Stereotypy płci 
Miłość i związki/ Wizerunek ciała
Wspieranie rozwoju dziecka/ Gerontopsychologia 
Wspieranie rozwoju dorosłego / Psychomedyczne konsekwencje wcześniactwa
Savoir-vivre/ Wypalenie zawodowe

Psychologia twórczości/ Marketing
Psychologia sportu/ Interwencje kryzysowe
Odporność psychiczna / Integracja sensoryczna
Trening mentalny / Terapia grupowa 
Mindfulnes/ Agresja i przemoc
Techniki relaksacyjne / Zaburzenia mowy
Praca a jakość życia /  Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu
Zaburzenia z objawami somatycznymi/ Psychologia polityczna
Współwystępowanie zaburzeń odżywiania i otyłości z innymi zaburzeniami psychicznymi/ Dieta w zaburzeniach odżywiania
Odżywianie w chorobach somatycznych/ Manipulacje medialne


* przedmioty wybierane przez wszystkich studentów bez względu na specjalność