Stypendia i zniżki

Studia to inwestycja która się zwraca, ale na początku, dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Wyższej Szkoły Bankowej. Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale WSB ma dla Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

Promocja "POLECAM"

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś naszą uczelnię, wybierając ją jako miejsce Twoich studiów.


Doceniamy to, dlatego jeśli polecisz studia w WSB znajomemu, otrzymasz dodatkowo 100 zł zniżki w czesnym.


Poleć jedne ze studiów w WSB:

•    I stopnia
•    II stopnia

•    II stopnia z podyplomowymi

•    jednolite studia magisterskie
•    podyplomowe
swojemu znajomemu lub członkowi rodziny, a zniżka będzie Twoja.

 

Szczegółowych informacji na temat promocji udziela Biuro Rekrutacji.

 

Zapoznaj się z regulaminem promocji "Polecam".

poleć studia znajomemu i zyskaj zniżkę w czesnym

Stypendia

Mózg
dla ambitnych i pracowitych

O stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce może ubiegać się każdy, kto uzyskał średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów na poziomie min. 4,75 lub wykazał się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi albo znakomitymi wynikami sportowymi na poziomie międzynarodowym lub krajowym.

 

Termin składania wniosków dla nowoprzyjętych studentów mija 19 marca 2023 r.

Medal
Ministra

Student, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi oraz uzyskał wysoką, roczną średnią ocen może ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki.

Tryby
socjalne

WSB nie zapomina o studentach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bez względu na wybrany przez nich tryb nauki. Wsparcie finansowe, przyznawane ze środków ministerialnych, można otrzymać już na pierwszym semestrze studiów. W poprzednim roku akademickim o stypendium socjalne mogły starać się osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczał 1050,00 zł.
  
Termin składania wniosków mija 15 marca 2023 r.

Uścisk dłoni
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WSB to Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. Przyznajemy stypendia dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej.

 

Termin składania wniosków mija 15 marca 2023 r.

Organizacja
dla liderów

Promujemy studentów, którzy aktywnie działają na rzecz uczelni i swoich kolegów. Stypendia finansowane są ze środków własnych uczelni.

Pinezka
zapomogi

Przyznajemy jednorazowe wsparcie finansowe studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Są to świadczenia dotowane przez MEiN.

Jak ubiegać się o stypendium?

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam w zakładce „Stypendia i zniżki” znajdziesz szczegółowe informacje w zakresie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób z niepełnosprawnościami oraz stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce.
 
W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z:
Działem Obsługi Finansowej Studenta 
tel. 77 401 94 05, e-mail: dofs@wsb.opole.pl