Program studiów

Program studiów zakłada, został przygotowany we współpracy z Radą Konsultacyjną kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, którą tworzą praktycy z obszaru bezpieczeństwa i administracji. To gwarantuje, że jest on odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i zwiększa szansę na atrakcyjne zatrudnienia.

Przedmioty kształcenia ogólnego

BHP
Język obcy fachowy
Psychologia społeczna
Rozwój kapitału ludzkiego – coaching i mentoring
Organisational Behaviour/Organisatorisches Verhalten
Proseminarium
 

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Prawa człowieka we współczesnym świecie

Przywództwo i kierowanie zespołami pracowniczymi

Informatyczne systemy bezpieczeństwa

Proces globalizacji i jego konsekwencje

Pozarządowe formy bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Ochrona ludności i obrona cywilna

Budowanie odporności psychicznej i konstruktywne radzenie sobie ze stresem

Wykłady do wyboru

Praktyka zawodowa

Seminarium magisterskie