Program studiów

Program studiów zakłada, został przygotowany we współpracy z Radą Konsultacyjną kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, którą tworzą praktycy z obszaru bezpieczeństwa i administracji. To gwarantuje, że jest on odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i zwiększa szansę na atrakcyjne zatrudnienia.

Przedmioty kształcenia ogólnego

Język obcy
Psychologia społeczna
Rozwój kapitału ludzkiego – coaching i mentoring

Przywództwo i kierowanie zespołami pracowniczymi
 

Przedmioty kierunkowe

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Pozarządowe formy bezpieczeństwa
Prawa człowieka we współczesnym świecie
Ochrona ludności i obrona cywilna
Proces globalizacji i jego konsekwencje
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Informatyczne systemy bezpieczeństwa