dr Anna Orzeł

Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Administracja oraz na kierunku Prawo. Po ukończeniu studiów pracowała jako doradca w departamencie prawnym. Od 2006 mediator i arbiter w sprawach gospodarczych. W 2013 uzyskała prestiżowy certyfikat European Senior Logistician ESLog. Od 2011 pracownik Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i obecnie menedżer kierunku Logistyka. Doświadczona trenerka w zakresie prawa transportowego i cywilnego.

Grzegorz Rippel

Założyciel firmy szkoleniowo-doradczej  ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo, trener biznesu- konsultant, HRBP, doradca zawodowy, wykładowca akademicki. Posiada 20 letnie doświadczenie w obszarze HR,  od 2012 roku związany z Wyższą Szkołą Bankową jako wykładowca.  Certyfikowany doradca m.in. ExtendedDISC, FSA. Członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu, Polskiego Stowarzyszenia HRBP i Rady Biznesu WSB.

mgr Bartłomiej Pater

Ukończył studia magisterskie i podyplomowe z m.in. edukacji obronnej, resocjalizacji i profilaktyki społecznej, przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Jest instruktorem taktyki i techniki interwencji, ratownictwa klasycznego i z powietrza, ratownikiem wodnym, pomocnikiem instruktora narciarstwa. Przeszedł przeszkolenie w Direzione Centrale per gli Institui di Instruzione Centro Addestramento Alpino Moena. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia i planowania działań bojowych, pracy w sytuacjach kryzysowych oraz pod dużym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Jest trenerem i wykładowcą z zakresu przetrwania w trudnych warunkach, motywowania oraz radzenia sobie ze stresem. Właściciel firmy „CERBER”. Obecnie również wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej Wydział Ekonomiczny w Opolu na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Natalia Kotas-Rippel

Psycholog biznesu, trener, rekruter, coach, doradca zawodowy,  posiada prawie 20 letnie doświadczenie w obszarze HR. Konsultant m.in. PARP, WYG International. Certyfikowany doradca m.in. ExtendedDISC, People Keys, FSA i MTQ48. 

Bogdan Barczak

Były funkcjonariusz Policji, oficer Wywiadu Kryminalnego Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Obecnie licencjonowany detektyw. Uczestnik międzynarodowych i krajowych szkoleń z zakresu pracy operacyjnej we wszystkich jej formach z zastosowaniem różnych metod, włącznie z metodami ofensywnymi oraz zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, kryminalnej i gospodarczej, ochrony informacji niejawnych, rozpoznania minersko-pirotechnicznego, a także bezpieczeństwa informacyjnego i metod zabezpieczenia obiektów przed inwigilacją.

dr Mirosław Bujko

trener i konsultant, specjalista w dziedzinie PR; doświadczony architekt i kierownik szkoleń oraz projektów edukacyjnych ( m.in. w Ruttgers University,  Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo -Handlowej, Krajowej Izbie Gospodarczej,  MSL GROUP, Blue Accelerator, Altkom Akademia, Soul of Business ),  adiunkt i wykładowca akademicki ( m.in.  Uniwersytet Warszawski, Akademia Humanistyczna im. A Gieysztora, WSKiMS im. J. Giedroycia w Warszawie, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu ), dziennikarz,  publicysta, autor i pisarz, właściciel firmy „ATEMI – edukacja i rozwój”.

dr Angelika Kaczmarczyk

ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu oraz studia podyplomowe o specjalności Rachunkowość. Związana zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz z Wyższą Szkołą Bankową. Autorka wielu publikacji z zakresu sprawozdawczości finansowej oraz krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości. W roku 2007 wyróżnienie od Stowarzyszenia Księgowych  w Polsce za pracę doktorską. Autorka i trener licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. Praktyka w biurze rachunkowym oraz w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

dr Tomasz Kopyściański

specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autor i współautor wielu opracowań biznesowych podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych, dotyczącymi przeprowadzenia audytu finansowego, opracowania biznesplanów, formułowania długofalowej strategii rozwoju, pozyskiwania źródeł finansowania. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych i studiów MBA realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Dziennikarz-felietonista w lokalnych i regionalnych czasopismach.

dr Izabela Zając

specjalista z zakresu rachunkowości i finansów posiadający rozległą wiedzę i wieloletnie doświadczeniem niezbędne do przygotowania użytecznych informacji na potrzeby efektywnego i skutecznego zarządzania organizacją. Wykładowca i trener licznych szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Finansów, m.in. „Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej” oraz „Rachunkowość budżetu zadaniowego jednostek administracji publicznej”.

Bogusław Nowicki

ukończył Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu oraz jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi biuro rachunkowe oraz dodatkowo od 1997 roku kancelarię doradztwa podatkowego reprezentując podatników na każdym etapie postępowań kontrolnych i odwoławczych do NSA włącznie. Autor publikacji z zakresu podatków, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Rafał Bienkiewicz

radca Prawny, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa. W latach 1995 – 2012 związany zawodowo i członek RSP „Jedność” Boleścin. Od 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu w firmie BPR Dolnośląskie Nieruchomości, której jest również udziałowcem.

dr Katarzyna Piotrowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Księgowa, prowadziła księgi rachunkowe w spółkach handlowych. Specjalizuje się w rozliczaniu prac badawczo – rozwojowych oraz sporządzaniu sprawozdań skonsolidowanych.

Daniel Binda

ekspert  Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Absolwent socjologii o specjalizacji socjologia pracy i organizacji. Posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku Menedżera Projektów HR, zrealizował projekty m.in. dla Jonhson&Jonhson, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, SKOK Stefczyka, Tauron Dystrybucja, PKP Intercity.  Jego specjalizacja to: planowanie zatrudnienia i dobór pracowników, ocena i rozwój kompetencji, restrukturyzacja zatrudnienia, outplacement (realizował projekty m.in. dla Górażdże Cement, Tesco Polska, Grupy Żywiec, Saint Gobain Glass, Whirlpool). Współautor Podręcznika Outplacementu napisanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.  Specjalizuje się także w przeciwdziałaniu mobbingowi w miejscu pracy. Doradza  pracodawcom oraz prowadzi szkolenia dla pracowników z tego zakresu (m.in. dla  General Motors, Mostostal Zabrze, Sąd Rejonowy w Chorzowie, MPWiK Warszawa, UM Siemianowice Śląskie).

Adam Lepak

pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. Wykładowca i instruktor zagadnień związanych z transportem drogowym. Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR). Certyfikat uczestniczenia w specjalistycznym 6-miesięcznym kursie dla kandydatów na stanowisko inspektora Inspekcji Transportu Drogowego zorganizowanym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz projekt PHARE PL9908.01 pn. ”Przygotowanie bazy prawnej i utworzenie Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce”. Współautor broszury: "Praktyczne uwagi na temat prawidłowego mocowania ładunków", wydanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu.

Bujak
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak

Logistyk i specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i problemów militarnych. Kierownik Katedry Logistyki w WSB we Wrocławiu. Wcześniej Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Uczestnik międzynarodowych misji stabilizacyjnej w Iraku. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny. Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym kilku monografii. Posiada bogatą wiedze teoretyczna i praktyczną. Członek wielu prestiżowych organizacji w tym między innymi Komitetu Transportu PAN (w latach 2007-2010) oraz zdobywca wielu nagród. Posiada też certyfikat „European Senior Logistician” Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Kierownik  merytoryczny studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu "Zintegrowany system  informatyczny SAP ERP".