Co zyskujesz studiując prawo w biznesie w WSB?

Praktyczną wiedzę prawniczą w połączeniu ze znajomością finansów, rachunkowości i zarządzania, pożądaną na rynku pracy.

Perspektywę pracy w międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach i administracji publicznej, jak również instytucjach finansowych.

Kontakt z praktyką gospodarczą poprzez staże, wizyty studyjne i dodatkowe szkolenia, a także pomoc w zorganizowaniu praktyki.
 

Rozwinięcie kompetencji miękkich i umiejętności menedżerskich

Krawat
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki partnerem kierunku
Możliwość rozwijania kompetencji menedżerskich na dodatkowych szkoleniach
Organizacja
Specjalności, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i najnowszym trendom
Uścisk dłoni
Ponad 85 procent wykładowców to doświadczeni praktycy z wieloletnim doświadczeni

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zarządzać zespołem projektowym.
Wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę z obszarów prawa, finansów, rachunkowości, zarządzania.
Rozumieć cele biznesowe przedsiębiorcy.
Samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Poznasz logikę strategii rozwoju przedsiębiorstwa, projektów i procesów biznesowych.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Mediacje i negocjacje
Niestacjonarne Stacjonarne
od 290 zł
Prawo w zarządzaniu
Niestacjonarne Stacjonarne
od 290 zł

Program studiów

Program kształcenia został opracowany w sposób zapewniający dostosowanie się do zmieniających się warunków o charakterze społeczno-gospodarczym i – co się z tym bezpośrednio wiąże – oczekiwań rynku pracy.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Ewa Kosowska Korniak
dr Tomasz Strzałkowski
Robert Czekaj
dr Dagmara Kawoń-Noga
dr hab. Izabela Wróbel, prof. WSB
prof. dr hab. Marek Szydło
dr Jarosław Odachowski
adw. dr Dagmara Milewicz-Bednarska
Beata Rimpler
dr Anna Pawlak
Wiesław Duda
dr Radosław Kamiński

Od 2008 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Stopień uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, na podstawie pracy: Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Historyczne tło, polityczne przetargi, efekty. Swoje główne...

dr Anna Orzeł

Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Administracja oraz na kierunku Prawo. Po ukończeniu studiów pracowała jako doradca w departamencie prawnym. Od 2006 mediator i arbiter w sprawach gospodarczych. W 2013 uzyskała...

dr Tomasz Rólczyński

Menedżer kierunku Finanse i Rachunkowość. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu specjalności Finanse i Bankowość na wydziale Gospodarki Narodowej. Uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie prognozowania i analizy ekonomicznej w 2006. Autor wielu publikacji naukowych z...

dr Ewa Kosowska-Korniak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, prawnik i politolog, mediator, współautorka opolskiego „Salonu Mediatora”, koordynatorka projektu (www.salonmediatora.com.pl), specjalista ds. public relations Sądu Okręgowego w Opolu, trener specjalizujący się w...

Magdalena Szul-Fryda

Doświadczony pedagog z wieloletnim stażem i dorobkiem naukowym, specjalistka w dziedzinie resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i oligofrenopedagogiki z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w edukacji integracyjnej i z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Od...

dr Krzysztof Krukowski

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Opolskim. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą ukończył złożonym egzaminem adwokackim. Specjalizuje się w prawie karnym. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się również...

dr Tomasz Strzałkowski

Zawodowo związany z samorządem terytorialnym. Pełni funkcję sekretarza gminy Jaworzyna Śląska, a w latach 2002-2014 był radnym Rady Powiatu Opolskiego.  Jego zainteresowania naukowe dotyczą prawa konstytucyjnego, a w szczególności prawa wyborczego, jak również prawa samorządu...

Robert Czekaj

Doktorant  IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, wieloletni pracownik merytoryczny wymiaru sprawiedliwości, właściciel Kancelarii Prawnej Noxa, ekspert z zakresu prawa turystycznego,...

dr Dagmara Kawoń-Noga

Nauczyciel bibliotekarz, biblioterapeuta w  Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji, badaczka kultury pedagogicznej i czytelniczej nauczycieli, organizatorka i uczestniczka licznych konferencji naukowych i metodycznych  o tematyce oświatowej, kulturowej i bibliotekoznawczej, autorka...

dr hab. Izabela Wróbel, prof. WSB

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunkach politologia i prawo, jak również Doktoranckie Studium Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii oraz Doktoranckie Studium Nauk Prawnych, a następnie uzyskała stopnie: doktora nauk humanistycznych w...

prof. dr hab. Marek Szydło

Profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert ds. legislacji w Kancelarii Sejmu RP, radca prawny. Zajmuje się w swojej działalności zawodowej zarówno naukową refleksją nad zagadnieniami teoretycznymi w prawie publicznym, jak...

dr Jarosław Odachowski

Specjalista w zakresie publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki samorządu terytorialnego) oraz funduszy unijnych. Jest autorem wielu publikacji z wyżej wskazanego zakresu. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik...

adw. dr Dagmara Milewicz-Bednarska

Adwokat, doktor nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii  oraz  Aplikację Adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W 2013 r. obroniła...

Beata Rimpler

Absolwentka Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu translatoryki. Od wielu lat lektor języka niemieckiego w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu oraz w opolskich szkołach językowych. Obecnie pełni również funkcję kierownika Studium...

dr Anna Pawlak

Radca prawny, dr nauk prawnych. Specjalizuje się w szkoleniach prawniczych, z pasją i zaangażowaniem dzieląc się zdobytą wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym, zwłaszcza w ochronie danych osobowych. Łączy prowadzenie Kancelarii Radcy Prawnego z pracą adiunkta na Wydziale Prawa i...

Wiesław Duda

Manager, z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w tym z sektora ochrony zdrowia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (szpital, poradnie specjalistyczne, zakład opiekuńczo leczniczy). Skutecznie przeprowadził proces przekształcenia SP ZOZ w NZOZ. Posiada...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 09:00-17:00
  • so: 10:00-13:00
Pobierz stronę do PDF