Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

  • Diagnozować i zapobiegać niekorzystnym wpływom zjawisk psycho-społecznych na funkcjonowanie człowieka.
  • Wspierać rozwój i potencjał wychowanka korzystając z wiedzy psychologicznej i pedagogicznych i terapeutycznych metod pracy.
  • Konstruować i realizować programy profilaktyczne dla różnych grup społecznych i wiekowych.

Praca dla Ciebie

  • pedagog w instytucjach edukacyjnych oraz placówkach wsparcia społecznego
  • wychowawca i pedagog w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych
  • wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach interwencji kryzysowej
  • wychowawca/pedagog w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, domu dziecka, świetlicy środowiskowej i socjoterapeutycznej,
  • pedagog w ośrodkach wsparcia rodziny i placówkach wsparcia dziennego
     

Program studiów

Program studiów pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności do pracy psychoprofilaktycznej z uwzględnieniem wiedzy z zakresu holistycznego modelu zdrowia, promocji zdrowia, umiejętności diagnozowania potrzeb społecznych w obszarze zdrowia i konstruowania programów profilaktycznych,...

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Irena Motow.jpg
dr Joanna Swędrak-Zawada
Halina Oster
Magdalena-Mitoraj
Mirosława Olszewska
prof. Irena Motow

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Wyższej Szkoły Bankowej, nauczyciel dyplomowany. Pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji i oligofrenopedagogiki z 25-letnim stażem. Kurator zawodowy, nauczyciel „klas życia”, wychowawca i wieloletni dyrektor młodzieżowego ośrodka...

dr Joanna Swędrak-Zawada

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, nauczyciel montessoriański, w trakcie uzyskiwania certyfikatu American Montessori Society. Jej zainteresowania naukowe dotyczą między...

Halina Oster

Pedagog, trenerka PSPiAKLANZA, animatorka społeczna, kulturowa i sportowa, specjalizująca się w pracy metodą pedagogiki zabawy, organizatorka turystyki i wypoczynku dzieci, młodzieży oraz osób starszych, trenerka jogi oraz współtwórczyni i trenerka "Szkoły SuperBabci i SuperDziadka"....

Magdalena Szul-Fryda

Doświadczony pedagog z wieloletnim stażem i dorobkiem naukowym, specjalistka w dziedzinie resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i oligofrenopedagogiki z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w edukacji integracyjnej i z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Od...

Magdalena Mitoraj

Pedagog resocjalizacji, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji z zakresu mediacji i arbitrażu sądowego. Major Służby Więziennej w stanie spoczynku. Prowadzi w zakładach karnych, głównie typu zamkniętego,...

Mirosława Olszewska

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem, długoletni pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. przeciwdziałania narkomanii, trener interpersonalny I i II stopnia, certyfikowany interwent kryzysowy PTP, certyfikowany terapeuta terapii poznawczo-behawioralnej, twórca i realizator...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF